Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Stand van zaken februari

Stand van zaken februari

Het uitvoeringsbesluit voor de komst van de buurtteams ligt er. Daarmee is het nog duidelijker welke stappen er nodig zijn en hoe de verandering eruit gaat zien. De komende tijd gaan we veel in gesprek met professionals. Ook de overdracht van cliënten is een belangrijk onderwerp waar we nu al volop mee bezig zijn. Programmamanagers Ebeth van Loon en Marianne Volkers geven een update.

Uitvoeringsbesluit een mijlpaal

Marianne: “Het vaststellen van het uitvoeringsbesluit was een belangrijke mijlpaal van deze maand. We zijn erg blij met het akkoord van het college. In dit uitvoeringsbesluit staat wat de buurtteams precies gaan doen, hoe de professionals gaan werken, hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden, dat soort zaken. Omdat het besluit nog naar de gemeenteraad moet, kunnen we het momenteel nog niet openbaar maken. Zodra dat wel het geval is, delen we ‘t uiteraard zo snel mogelijk. Dus nog even geduld!

Iedereen hard nodig

Marianne: “De komende tijd zijn we volop bezig om te zorgen dat professionals weten wat er staat te gebeuren. We begrijpen de onrust die het met zich meebrengt. We realiseren ons ook dat de kennis zich bij de mensen in de stad bevindt die zich dag in, dag uit, in de praktijk inzetten voor de Amsterdammers. Met de buurtteams willen we de vindbaarheid van hulp en ondersteuning voor inwoners én professionals verbeteren, met minder bureaucratie en in samenhang. En we willen verder versterken wat al goed werkt. Dat neemt niet weg dat de buurtteams een grote verandering betekenen voor heel veel mensen. De afgelopen tijd zijn we bijvoorbeeld langs alle wijktafels gegaan. Alle vragen die daar opgehaald zijn, helpen ons weer om dingen verder aan te scherpen”.

Overdracht cliënten

De werkbijeenkomst Ambulante Ondersteuning op 30 januari was heel nuttig. Met zo’n 80 zorgaanbieders is besproken hoe we met elkaar – oude en nieuwe organisaties – ervoor zorgen dat de overdracht van cliënten naar de buurtteams zo goed mogelijk verloopt. We willen dat een groot deel van de ambulante ondersteuning vóór 1 januari 2021 al bij het buurtteam komt.
Ebeth: “We realiseren ons dat het komende jaar een grootschalig en spannend geheel is. Goed risicomanagement is daarbij essentieel. Daarom zijn we gestart met een reeks bijeenkomsten waarin we gezamenlijk met aanbieders, vanuit cliëntperspectief én gemeente kijken naar de benodigde beheersmaatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de overdracht van cliënten. We willen ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Dat moeten we wel kunnen beheersen”. Een ding is zeker: iedereen is hard nodig om de buurtteams van straks tot een succes te maken!

Bekijk de presentatie van de werkbijeenkomst van 30 januari 2020 over Buurtteams Amsterdam & Aanvullende ondersteuning Wmo