Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Stand van zaken: maart

Stand van zaken: maart

Wat is de laatste stand van zaken rondom Buurtteams Amsterdam? Programmamanager Marianne Volkers geeft een update.

Akkoord uitvoeringsbesluit

Erg blij waren we dat het college B & W akkoord ging met het uitvoeringsbesluit eind februari. Dit uitvoeringsbesluit gaat in op wat de buurtteams nou precies gaan doen, hoe de professionals gaan werken, hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden. Nu nog vrij ambtelijk en technisch beschreven. Maar met het team werken we eraan om een vertaalslag te maken naar de praktijk, met mooie voorbeelden vanuit de casuïstiek. Zo gaat het voor iedereen meer leven.

Samenwerken

De inhoud van het besluit hebben we niet zelf bedacht en geschreven. De kennis bevindt zich bij de mensen in de stad die zich dag in, dag uit in de praktijk inzetten voor de Amsterdammers. Daarom betrekken we steeds allerlei partijen, zoals SIGRA, cliëntenbelang Amsterdam, ervaringsdeskundigen, de Wmo adviesraad, zorg- en welzijnsorganisaties en maatschappelijk dienstverleners. Afgelopen najaar hebben we bijvoorbeeld drie volle dagen met 120 professionals uit de stad de plannen voor de buurtteams uitgewerkt. Om vanuit de praktijk te leren is ook “het Verbond van 100” opgericht: vier oefenplekken in de stad waar al wordt gewerkt met de samenstelling en werkwijze van de toekomstige buurtteams.

Spannende tijd

Het uitvoeringsbesluit is op 12 maart door de gemeenteraad vastgesteld, wat de komst van Buurtteams Amsterdam definitief maakt. Daarmee wordt de komende tijd ook een hele spannende tijd. De komst van de buurtteams is een enorme verandering die nogal wat vraagt van alle professionals en inwoners. Dat bleek ook wel uit alle vragen die iedereen stelde tijdens de presentatie die we onlangs bij alle wijktafels hebben gegeven. SIGRA is bezig om een projectleider HR te werven die gaat helpen om de overgang van personeel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze maand volgt er ook nog een aantal  informatiebijeenkomsten voor professionals. Binnenkort komt de uitnodiging. Het is heel kort dag, dat besef ik mij terdege. Ik hoop dat jullie toch een gaatje kunnen vinden in de drukke agenda’s. Tot snel!

Lees ook