Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Subsidietender Buurtteams en inkoop aanvullende Wmo 2021

Subsidietender Buurtteams en inkoop aanvullende Wmo 2021

In verband met het coronavirus kiest het college er voor om een aantal geplande inkooprondes voor 2021 te verlengen, om zo aanbieders de kans te geven om zich nu te focussen op wat het meest nodig is in de stad. Voor Buurtteams Amsterdam betekent dit dat de publicatie van de subsidie- en inkoopdocumenten verschuift van 1 april naar 1 juli.

De publicatie van de subsidietender buurtteams en de aanbesteding aanvullende Wmo worden drie maanden uitgesteld. Dit betekent dat de planning van inschrijving, beoordeling en gunning ook opschuift. Daarmee blijft een start per 1-1-2021 mogelijk, maar gaan we er niet van uit dat de transitie zoals gepland kan zijn afgerond. Continuïteit van zorg is van uiterst belang, juist in deze periode. In de komende maanden wordt gekeken wat nodig is voor een verantwoorde start van de subsidie en de nieuwe contracten in 2021. Dit biedt ruimte om het gehele overdrachtsproces en implementatie goed voor te bereiden, samen met de partners.

In het afgelopen jaar is de voorbereiding gestart voor de invoering van de Buurtteams Amsterdam in 2021 en voor de inkoop van de aanvullende Wmo-voorzieningen. Met deze bewegingen geeft de gemeente invulling aan de gewenste transformatie in het sociaal domein, waarmee een kwalitatieve verbetering van het aanbod van ondersteuning en zorg wordt gerealiseerd en waarmee beter kan worden gestuurd op resultaten en financiën. Volgens de huidige planning zouden deze procedures in de komende maanden uitgevoerd gaan worden.

Omdat veel aanbieders nu volop werken aan het zo klein mogelijk houden van de gevolgen van het coronavirus is besloten om de termijnen met drie maanden op te schorten. Dit betekent dat de publicatie van de subsidie- en inkoopdocumenten Buurtteams Amsterdam en Aanvullende Wmo vooralsnog op 1 juli 2020 zal zijn. Gedurende de komende maanden wordt bekeken in hoeverre verder uitstel mogelijk of nodig is, en wat de gevolgen daarvan zijn. Op basis hiervan wordt vóór publicatiedatum een definitieve afweging gemaakt.