Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Update: wat is de stand van zaken?

Update: wat is de stand van zaken?

Begin april heeft het college van B&W besloten om de publicatie van de subsidietender Buurtteams Amsterdam vanwege de Coronacrisis met tenminste drie maanden (dus in ieder geval tot 1 juli 2020) uit te stellen. Om zo aanbieders de kans te geven om zich te focussen op wat echt nodig is in de stad, namelijk continuïteit van zorg.

De komende tijd benut de gemeente ook om met partners uit de stad het tijdspad van implementatie onder de loep te nemen. Hieruit volgt een advies. Drie vragen zijn daarbij relevant:

  • Wat moet bij de start van het buurtteam op orde zijn?
  • Welke consequenties heeft dat voor de inkoop aanvullende ondersteuning Wmo?
  • Hoeveel tijd na gunning is daarvoor nodig?

Begin juni 2020 neemt het college hierover een besluit. Ook stelt het college dan de definitieve publicatie van de subsidieregeling vast. Meer informatie volgt zodra bekend.