Wijknetwerken > Buurtteams > Zorg > Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Amsterdammers

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Amsterdammers

18 mei 2021

Alle Amsterdammers hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente Amsterdam wil graag dat dit aanbod bij veel meer inwoners bekend wordt. De ondersteuning wordt geboden vanuit het nieuwe initiatief ‘De ondersteuners van Amsterdam’. Vijf organisaties werken hiervoor nauw samen. De ‘Ondersteuners’ hopen dat zorgprofessionals willen helpen bij het bekend maken van dit aanbod bij cliënten en inwoners van de stad.

Wat doet een Onafhankelijke Cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner geeft onafhankelijke informatie en advies en helpt om zelf keuzes te maken welke zorg en ondersteuning het beste past. Deze ondersteuning is gratis en beschikbaar voor elke Amsterdammer. Er is ondersteuning mogelijk op allerlei gebieden: van wonen tot jeugdzorg en van geldproblemen tot zorgverlening.  Samen met een cliëntondersteuner wordt gekeken wat nodig is en wat er mogelijk is aan ondersteuning.

Cliëntondersteuners kunnen wensen van Amsterdammers goed beschrijven en ze helpen bij het aanvragen van hulp en ondersteuning. Ook bij bezwaar en beroepszaken en bij klachten over de zorg,  is hulp van een onafhankelijk ondersteuner mogelijk.

Wie vormen De ondersteuners van Amsterdam?

De organisaties die Amsterdammers onafhankelijke cliëntondersteuning bieden zijn: Cliëntenbelang Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Bureau Straatjurist en de Daklozenvakbond. Elke organisatie heeft zijn eigen deskundigheid, maar elke inwoner kan bij alle organisaties terecht voor ondersteuning.

De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk, omdat ze niet in dienst zijn van de Gemeente Amsterdam. Ze maken ook geen deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor het nemen van besluiten over de zorg en ondersteuning, en ze zijn niet in dienst van zorgaanbieders. Ze zijn er puur en alleen voor de cliënt.

Op de website www.deondersteunersvanamsterdam.nl staat praktische informatie voor professionals maar er staan ook verhalen van Amsterdammers die vertellen over hun ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning.