Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Opening Empowercentrum: Vieren, Verbinden, Versterken in Zuidoost!

Opening Empowercentrum: Vieren, Verbinden, Versterken in Zuidoost!

18 juli 2023

Afgelopen vrijdag was een dag vol gemeenschapszin en vreugde, waarbij we gedanst, gegeten en gelachen hebben met buurtbewoners en onze gewaardeerde netwerkpartners. Het hoogtepunt van de dag was de officiële opening van ons nieuwe Empowercentrum door Prinses Laurentien van Oranje-Nassau en wethouder Marjolein Moorman.

Onze directeur, Willem Jansen, sprak over de cruciale rol van het Empowercentrum: “We zien dat er aanzienlijke uitdagingen zijn voor sommige buurtbewoners, zoals het vinden van werk, de hoge energiekosten en de impact van de toeslagenaffaire. Het is belangrijk dat mensen ons weten te vinden om het gesprek aan te gaan en te onderzoeken waar ze behoefte aan hebben en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Het Empowercentrum, dat zich midden in de G-buurt bevindt, zal hier enorm bij helpen.”

Willem benadrukte ook het belang van actief luisteren naar onze bewoners en het leren van hun ervaringen: “Op deze manier kunnen we beter inspelen op hun behoeften en nog betere ondersteuning bieden. Mijn wens is dat het Empowercentrum uitgroeit tot een plek waar alle Amsterdammers zich gehoord, gezien en ondersteund voelen. Voor de G-buurt is de opening van het Empowercentrum een belangrijke stap, maar we staan echt aan het begin. We willen dat Amsterdammers in G-noord weer de regie krijgen over hun eigen leven. En dat ook alle betrokken organisaties kijken en leren hoe zij binnen hun hele organisaties meer oog krijgen voor de impact van hun doen en laten op Amsterdammers.”

Het was een dag vol cultuur en verbondenheid. Prinses Laurentien van Oranje-Nassau en Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost voorzitter, Tanja Jadnanansing hebben genoten van Surinaamse liedjes, gezongen door onze buurtbewoners. Van “ala presi pr mi waka” tot “m’e go bai wan cow”, alles kwam voorbij. Wat een mooie viering van onze gemeenschap! #trotsoponzeouderen #trotsopamsterdamzuidoost!

We nodigen je uit om ons te bezoeken op Gravestein 25B, 1103BH Amsterdam. Er is altijd ruimte voor entertainment, gezelligheid, hapjes en drankjes, en je kunt informatie krijgen over het organiseren van je eigen activiteit. We hopen je binnenkort te zien!

 

Woningstichting Rochdale Amsterdam Mohamed Acharki Neumine M. Gemeente Amsterdam