Wijknetwerken > Buurtteams > Wonen > Plan van aanpak voor ondersteuning aan dak- en thuislozen

Plan van aanpak voor ondersteuning aan dak- en thuislozen

21 januari 2022

Dak- en thuisloosheid is een groot probleem in Amsterdam. Het is ingewikkeld om met het huidige woningtekort mensen die dak- of thuisloos zijn, goed te kunnen ondersteunen. Ook de buurtteams ervaren dat er veel mensen zijn die bij hen aan kloppen voor ondersteuning.

In Amsterdam zijn er veel partijen die iets kunnen betekenen voor de ondersteuning aan dak- en thuislozen op verschillende terreinen. De afgelopen maanden hebben deze partijen in nauwe samenwerking met Buurtteam Amsterdam een plan van aanpak gemaakt voor de ondersteuning aan dak- en thuislozen.
 
· We hebben met elkaar afgesproken dat we een helder basisproces ontwikkelen rondom de ondersteuning voor dak en thuislozen.
 
· We maken inzichtelijk welke hulpbronnen er zijn (dus wie kan je bellen met bepaalde vragen) met contactgegevens.
 
· In elk stadsdeel organiseren we in de lente een netwerkbijeenkomst waarbij alle partners per stadsdeel, die iets kunnen betekenen bij (dreigende) dakloosheid, samenkomen.
 
· We organiseren workshops op het gebied van wonen, inkomen, zorg en opvang voor de aandachtsfunctionarissen wonen en dakloosheid van de buurtteams.
 
Al onze ambities staan beschreven in dit plan van aanpak. Bij vragen over deze aanpak kun je contact opnemen met de projectleiders:
Nynke Vlieger (Nynke.vlieger@buurtteamamsterdamcentrum.nl)
Hester Borsboom (h.borsboom@amsterdam.nl)