Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Raadsinformatiebrief m.b.t. buurtteams

Raadsinformatiebrief m.b.t. buurtteams

22 december 2021


In de raadsinformatiebrief van 3 december 2021 wordt een update gegeven over de voortgang van de buurtteams. Inmiddels zijn de buurtteams een halfjaar onderweg en zijn er grote stappen gezet. Er zijn ook aandachtspunten. In de brief wordt verder ingegaan op de ontwikkelagenda 2022 en de fasering.
 
Voor meer informatie, zie raadsinformatiebrief