Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Samenwerking Arkin en Buurtteam Amsterdam Noord

Samenwerking Arkin en Buurtteam Amsterdam Noord

17 juli 2023

Ongeveer een jaar geleden wonnen Buurtteam Amsterdam Noord en Arkin de Fact Inspiratieprijs voor hun initiatief om een gezamenlijke intake te houden bij aanmeldingen die binnenkomen voor Fact Mentrum Noord. Inmiddels is dit initiatief zo’n succes gebleken, dat het geen pilot meer is, maar een werkwijze, die bovendien in meerdere stadsdelen wordt uitgerold.

De gedachte achter een gezamenlijke intake is dat veel cliënten complexe en ook sociale problematiek hebben. Door samen te werken kan er snel worden ingesprongen op de sociale problematiek. Bij deze werkwijze biedt een hulpverlenersteam wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding, dus zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt.

Uitlegvideo’s

In twee filmpjes worden de integrale intake en het werken van het buurtteam op locatie op een heldere manier uitgelegd. Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Bekijk de filmpjes hieronder.

   

Vanuit De Sociale Maatschap, waar Buurtteam Amsterdam Noord onder valt, zijn de volgende personen betrokken bij werken op locatie en integrale intake: Linda Bootsman, Yilan Haas, Pieter van Tilburg, Rick Boon, Frans Alkemade en Jennie Boer.