Wijknetwerken > Buurtteams > Ontmoeten > Toegang dagbesteding

Toegang dagbesteding

23 november 2021

Met de komst van Buurtteam Amsterdam is besloten dat de regie over het toegangsproces tot dagbesteding naar de buurtteams gaat. De aanbieders en verwijzers krijgen een grote rol in het ontwerpen van het nieuwe toegangsproces. De nieuwe werkwijze gaat naar verwachting vanaf zomer 2022 in. Tot het zo ver is geldt een tijdelijke werkwijze waarbij zowel aanbieders zelf als de buurtteams kunnen beslissen over toegang tot dagbesteding. 

 Buurtteam Amsterdam, gemeente Amsterdam en de aanbieders van dagbesteding, gefaciliteerd door de stichting De Omslag hebben vorige maand in twee stadsdelen, (in Noord en Nieuw-West) een enthousiaste start gemaakt met de ontwikkeling van de toekomstige werkwijze bij toegang tot dagbesteding. Belangrijk is dat de partijen samen een werkbaar en transparante werkwijze inrichten waarbij aanbieders dagbesteding, de buurtteams, WPI en partijen uit de sociale basis structureel samenwerken. Elkaar kennen is belangrijk en daarom zijn vertegenwoordigers van de genoemde partijen samen aan de slag gegaan met kennisuitwisseling over elkaars rol en taken.  

Vanaf december/januari volgen de andere stadsdelen, waarna een nieuwe uniforme werkwijze in de hele stad is ingericht. Naar verwachting staat in de zomer van 2022 in alle stadsdelen de nieuwe toegang tot dagbesteding, waarna de tijdelijke werkwijze beëindigd kan worden. De einddatum van de tijdelijke werkwijze rond dagbesteding is hiermee dus verschoven van 1 januari naar de zomer 2022. 

Op participatiegids.nl/dagbesteding is meer achtergrondinformatie te vinden over dit project. Ook worden daar de bijeenkomsten voor de andere stadsdelen aangekondigd zodra ze bekend zijn.