Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Vroeg Eropaf in de armoedecrisis

Vroeg Eropaf in de armoedecrisis

27 oktober 2022

Meer, en meer complexe casussen

“De armoedecrisis is duidelijk merkbaar”, zegt Sarah, coördinator Vroeg Eropaf van Buurtteam Amsterdam Nieuw-West. “We merken dat het aantal meldingen flink toeneemt en dat naast deze stijging de casussen ook veel meer complex zijn. Daar waar we voor deze crisis voldoende hadden aan een paar uur per casus, kunnen we nu wel 40 uur per week besteden”.

Sarah is coördinator bij team Vroeg Eropaf in Nieuw-West. Haar team gaat langs bij Amsterdammers met een betalingsachterstand om samen met hen een oplossing te vinden. “Via Vroegsignalering, de outreachende teams, komen er steeds meer complexe casussen binnen, ook van Amsterdammers die normaal gesproken goed kunnen rondkomen.” Bijvoorbeeld een gezin met een WIA-uitkering, waar de vrouw mantelzorger is, kon voor de crisis prima rondkomen. Nu kampten ze met betalingsachterstanden. “De energiekosten stegen van €175,- per maand naar €500,- per maand. Hun telefoon was afgesloten en ze hadden geen geld meer voor de boodschappen. Gelukkig zijn er nog veel mogelijkheden waar de buurtteammedewerker mee aan de slag kan”, zegt Sarah. “Samen met dit gezin heeft de buurtteammedewerker betalingsregelingen getroffen en een energietoeslag aangevraagd. Ook is er individuele bijzondere bijstand aangevraagd en is de familie aangemeld bij de Voedselbank. Dankzij de hulp van Buurtteam Amsterdam en de Voedselbank is er voor deze familie weer een stip op de horizon.”

Behoefte om te ventileren en praten over de crisis

Door de armoedecrisis neemt het aantal meldingen toe en dat geeft extra druk bij de medewerkers. “We zien wel dat steeds meer Amsterdammers open staan voor hulp”, geeft Sarah aan. “De hulpvragen zijn divers. Het zijn niet alleen de toenemende kosten en het niet uit kunnen komen met de boodschappen, ook is er behoefte om te ventileren en praten over deze crisis.”

Twee keer bellen is spoed

Sarah is sinds een jaar coördinator en heeft jarenlange ervaring binnen het Team Vroeg Eropaf. Haar kennis en ervaring komen goed van pas. Ze weet als geen ander wat het werk inhoudt en kan haar medewerkers goed ondersteunen. Door de toenemende drukte en complexiteit van de casussen, is er ook meer overleg. “Eens in de twee weken heb ik een werkoverleg met het hele team, maar ben dagelijks bereikbaar”, legt Sarah uit. “Eén keer bellen kan wel wachten, twee keer bellen is spoed”. Als tip wil Sarah iedereen nog meegeven dat we continue moeten klaarstaan voor de Amsterdammer en voor elkaar. In Amsterdam werken alle buurtteamorganisaties met Teams Vroeg Eropaf. Van één van de teams is een filmpje beschikbaar. Het filmpje en meer informatie is beschikbaar op de website: Steun bij vragen over inkomen, geld, toeslagen en belastingen (buurtteamamsterdam.nl)