Wijk Expertise Bijeenkomst (WEB)

WEB (Wijk Expertise Bijeenkomst) is een netwerkbijeenkomst in Amsterdam- Centrum. Het doel is om ideeën, casuïstiek en signalen uit de praktijk uit te wisselen met verschillende zorgpartijen. Daarnaast om korte lijntjes te creëren zodat we elkaar makkelijk kunnen vinden in de wijk en om ook de Amsterdammer in het centrum de beste aansluitende zorg te kunnen bieden.

De data voor 2024 zijn:

  • Maandag 15 januari
  • Maandag 6 mei
  • Dinsdag 25 juni
  • Maandag 9 september
  • Maandag 4 november

De locaties worden nog bekend gemaakt. De tijd is van 15:00- 17:00 uur.

Organisatoren van deze bijeenkomsten zijn:

Tamara van Beeck (medewerker buurtteam)

M 06 46362833

E Tamara.vanBeeck@buurtteamamsterdamcentrum.nl

&

Brecht de Vries (zorgcoördinator centrum Leger des Heils)

M 06-15465428

E brecht.de.vries@legerdesheils.nl