Wijk Expertise Bijeenkomst (WEB)

WEB (Wijk Expertise Bijeenkomst) is een netwerkbijeenkomst in Amsterdam- Centrum. Het doel is om ideeën, casuïstiek en signalen uit de praktijk uit te wisselen met verschillende zorgpartijen. Daarnaast om korte lijntjes te creëren zodat we elkaar makkelijk kunnen vinden in de wijk en om ook de Amsterdammer in het centrum de beste aansluitende zorg te kunnen bieden.

De data voor 2023 zijn:

           6 maart                 15-17 uur

           8 mei                     15-17 uur

           3 juli                      15-17 uur

           4 september        15-17 uur

           6 november         15-17 uur

De locaties worden nog bekend gemaakt.

Organisatoren van deze bijeenkomsten zijn:

Tamara van Beeck (medewerker buurtteam)

M 06 46362833

E Tamara.vanBeeck@buurtteamamsterdamcentrum.nl

&

Brecht de Vries (zorgcoördinator centrum Leger des Heils)

M 06-15465428

E brecht.de.vries@legerdesheils.nl