Wijkoverleg ouderen

Het wijkoverleg Ouderen centrum-west is in 2020 gestart, vanuit de netwerkcoördinatie dat stichting Mantelzorg en Dementie voor stadsdeel centrum verzorgt. Het vindt ongeveer 2-maandelijks plaats en heeft als diverse doelen onderlinge kennismaking, nieuws uit het netwerk delen, uitwisseling van kennis, signaleren van knelpunten in samenwerking of zorg, intervisie en casuïstiekbespreking. Het wordt bijgewoond door professionals met verschillende achtergronden zoals een POH, casemanager, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en medewerkers van thuiszorg, buurtteams, dagbesteding en Stichting MEE.

Meer informatie of aanhaken? Neem dan contact op met Rikke Komen via rikkekomen@smend.nl