Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Evaluatie 2018 en vervolg 2019

Evaluatie 2018 en vervolg 2019

Uitgangspunt bij de activiteiten van Centrum zijn de behoeften van bewoners van Centrum die zorg en ondersteuning nodig hebben. Om deze zorg te bieden is het belangrijk dat alle partijen elkaar kunnen vinden en op een gelijkwaardige manier samenwerken.
Netwerken worden sterker door op inhoud mensen samen te brengen. Op deze manier kunnen specifieke doelgroepen optimaal worden bediend.

Het is belangrijk dat we elkaar op een eenvoudige manier kunnen vinden als aanvullend aanbod, advies of kennis nodig is in het wijkzorgnetwerk. Vanuit de mensen die werkzaam zijn de wijken in Centrum zijn een aantal thema’s opgepakt waar we samen mee aan de slag gaan.

Commitment
De organisaties committeren zich middels de bestuurders en managers van de betrokken organisaties aan het gezamenlijk oppakken van de sociale opgaven die er liggen in het Centrum. Zij faciliteren de samenwerking en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen bij complexere hulpvragen en sociale vraagstukken.

Huizen van de buurt
Wij vinden het belangrijk dat de huizen van de buurt de netwerk punten van de wijk worden. Hier kan iedereen informatie krijgen over welke hulp- en ondersteuningsmogelijkheden er in het Centrum te vinden zijn. Ook kan iedereen uit de wijk daar werken en mede wijkgenoten ontmoeten.

Meer informatie over onze visie en activiteiten lees je in ons Jaarplan en Jaarverslag Alliantie Wijkzorg Centrum 2018 – 2019 def