Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Geen categorie >Evaluatie 2019 en jaarplan 2020

Evaluatie 2019 en jaarplan 2020

10 januari 2020

In het Centrum zien we de wijkzorg als een beweging waar iedereen die een vorm van ondersteuning biedt (of dit nu op vrijwillige basis is of op professionele basis) op een gelijkwaardige manier onderdeel van is. Samen werken we eraan om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. We werken samen om een meerwaarde te bieden voor de meer kwetsbare bewoners van het Centrum en om ons eigen werk nog beter te kunnen uitvoeren. Onze samenwerking is een middel en geen doel op zich.

In 2020 zullen we de projecten die wij in eerdere jaren zijn gestart voortzetten. We bouwen voort op de bouwstenen die wij in de afgelopen jaren hebben gelegd. Hierbij proberen de resultaten die wij bereikt hebben en de infrastructuur van elkaar regelmatig ontmoeten en kennis uitwisselen zo goed mogelijk vastleggen zodat dit geborgd blijft wanneer in 2021 de buurtteams starten.

Om goed te kunnen samenwerken hebben we in 2019 verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd. We organiseerden onder andere 14 wijktafels, 2 stadsdeel brede bijeenkomsten en verschillende bijeenkomsten rond specifieke doelgroepen zoals dementie en informele zorg. De wijktafels werden bezocht door gemiddeld 25 bezoekers per wijktafels en zijn goed gewaardeerd. In 2020 zullen we doorgaan met het organiseren van wijktafels en zullen we daarna nog twee stadsdeelbrede bijeenkomsten organiseren.

Vanaf 2018 hebben we verschillende verbindingen gelegd die het makkelijker maken om bepaalde doelgroepen te ondersteunen. We hebben onder andere een aanpak rond dementie in de Oostelijke eilanden opgezet, een aanpak rond economische daklozen en intensievere samenwerking rond partijen die informele zorg bieden. Ook hebben we in de Jordaan deelgenomen aan de pilot resourcegroepen. In deze pilot ondersteunen een aantal hulpverleners mensen en proberen ze op een nieuwe manier het persoonlijk netwerk van de cliënten te betrekken bij het proces van de cliënt. In 2020 zullen we deze projecten verder versterken en waar nodig uitbouwen.

De huizen van de buurt zijn in het Centrum belangrijke ankerpunten in de verschillende wijken. De afgelopen jaren hebben we in de verschillende huizen van de buurt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de huizen toegankelijk zijn voor iedereen en inclusief zijn, zodat iedereen zich er welkom voelt en de weg kan vinden naar zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. In 2020 gaan we door met het bouwen aan inclusieve en toegankelijke huizen van de buurt.

In 2019 zijn we ook nog meer gaan inzoomen op buurtniveau en proberen te zorgen dat we de ondersteuning die geboden wordt vanuit de wijkzorg nog meer aansluit bij de verschillende wijken van het Centrum. We zijn daarom in 2019 gestart met een project in de Haarlemmerbuurt waar we willen kijken hoe we de aanwezige krachten in deze buurt kunnen verbinden aan de meer kwetsbare bewoners van de buurt. Ook nemen we als alliantie wijkzorg deel aan het overleg rond de Oostelijke eilanden waar we ook onderzoeken hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat alle bewoners van deze wijk de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en zich thuis voelen in hun eigen wijk.

In 2020 zullen we actief mee werken om de overgang naar de buurtteams in januari 2021 zo soepel mogelijk verloopt. We zullen regelmatig jullie informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten waar informatie wordt gedeeld. Wanneer in juli de aanbieder van de buurtteams in het Centrum bekend is, zullen we samen ervoor zorgen dat alles wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd in het Centrum behouden blijft en de overgang voor de cliënten die ondersteuning nodig hebben en alle mensen die hard werken aan het bieden van deze ondersteuning zo goed mogelijk verloopt.

Wanneer jullie nog vragen hebben, of een keer verder willen praten over onze plannen, kunnen jullie natuurlijk altijd contact opnemen met Nynke Vlieger, 0641450418 of n.vlieger@wijkzorg-amsterdam.nl.

Het volledige jaarplan 2019 en evaluatie 2020 kun je hier lezen: Jaarplan en evaluatie 2019 2020