Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Inclusief Centrum

Inclusief Centrum

Inclusief Centrum is een samenwerkingsverband met de basisvoorzieningen. In totaal zijn er nu 10 partijen bij aangesloten: Buurtteam Amsterdam Centrum (BAC), De Regenboog Groep, DOCK, Sciandri, Cordaan, Arkin/Roads, MEE Amstel en Zaan, PerMens en het OKT. Ons uitgangspunt is dat onze dienstverlening voor iedereen, ongeacht problematiek en achtergrond, beschikbaar is. Er is een gezamenlijk traject gestart waar we de belangrijkste gezamenlijke doelen hebben geformuleerd.

Wat is er bereikt?

 • Er is een meerjarenplan opgesteld 2019-2023 waarin thema’s zijn gedefinieerd waar de komende jaren een integrale aanpak op wordt ontwikkeld.
 • Gesprekken met stadsdeel, gemeente en WPI om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een integrale opdracht.
 • Er is inmiddels een constructieve en vertrouwde samenwerking ontstaan tussen de betrokken partijen.
 • Een deel van de projecten en werkgroepen gestart in de afgelopen jaren is inmiddels projectstatus ontgroeit en reguliere werkwijze geworden.
 • De werkgroep economisch daklozen wordt geïntegreerd in werkwijze BAC en specialistische schil.
 • Toegankelijkheid Huizen van de Buurt is vergroot bij verwijzers en bewoners.
 • In het Centrum is in 2020 een actief netwerk rond dementie gevormd. Elke maand komt een diverse groep bij elkaar, waar zowel vertegenwoordigers uit de sociale basis, als uit de Wmo zorg en het medisch domein in zitten. Samen nemen zij stappen om de groeiende groep mensen met dementie zo goed mogelijk te ondersteunen.
 • De Netwerkbijeenkomsten zoals de wijktafels centrum oost en west zijn ook tijdens de corona periode doorgegaan.
 • Platform Informele Zorg Centrum is inmiddels een actief netwerk met een enthousiaste trekker en eigen website: www.platforminformelezorg.nl/platform/centrum/
 • De pilot Buurtteams zijn in oktober 2020 gestart en bleken een mooie voorbereiding op de opening van de Buurtteams Amsterdam Centrum op 1 april 2021.
 • Er wordt hard gewerkt aan werkgroepen rondom Jongeren, Ouderen en Toegankelijkheid.

Meer informatie?

Neem contact op met Sandra van den Brink Projectleider Wijknetwerken Centrum via sandra.vandenbrink@buurtteamamsterdamcentrum.nl