Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Inclusief Centrum

Inclusief Centrum

Belangrijkste conclusies n.a.v evaluatie meerjarenplan 2021-2023

Inclusief Centrum is een samenwerkingsverband met de basisvoorzieningen. In totaal zijn er nu 10 partijen bij aangesloten: Buurtteam Amsterdam Centrum (BAC), De Regenboog Groep, DOCK, Sciandri, Cordaan, Arkin/Roads, MEE Amstel en Zaan, PerMens, de GGD en het OKT. Ons uitgangspunt is dat onze dienstverlening voor iedereen, ongeacht problematiek en achtergrond, beschikbaar is. Er is een gezamenlijk traject gestart waar we de belangrijkste gezamenlijke doelen hebben geformuleerd.

Belangrijkste conclusies n.a.v evaluatie meerjarenplan 2021-2023
• Het samenwerkingsverband Inclusief Centrum is vanwege de brede vertegenwoordiging uniek in de stad. Door de samenstelling wordt ervaren dat de samenwerking tussen zorg en welzijn beter geborgd is.
• Door de brede vertegenwoordiging (met mandaat) is Inclusief Centrum in staat gebleken sneller te kunnen schakelen bij maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Dit geldt zeker bij de totstandkoming van de buurtteams maar ook bij de coronacrisis en de energiecrisis.
• Omdat er verschillende perspectieven aan tafel zitten, kunnen we gezamenlijk tot een goed beeld komen van de problematiek en opgaven die er spelen in het Centrum. Hierbij maken we afspraken hoe we een goed samenspel kunnen organiseren van specialistische zorg tot sociale basis.
• Inclusief Centrum heeft een goede bijdrage geleverd aan het feit dat rond verschillende thema’s en doelgroepen een goede infrastructuur ligt waar medewerkers elkaar ontmoeten en gezamenlijk zaken oppakken. Het feit dat er ook een structureel management overleg is, waar mensen met mandaat zitten, maakt dat signalen vanuit de operatie snel opgepakt worden en het relatief makkelijk is om in te spelen op nieuwe kansen en maatschappelijke uitdagingen.
• We zien dat niet alle projecten even goed van de grond komen. We moeten soms strakker sturen op de uitvoering en ook soms meer capaciteit vrijmaken om de uitvoering goed mogelijk te maken.

De toekomst

De samenwerking binnen Inclusief Centrum wordt als positief en constructief ervaren. Daarom is besloten om in te zetten op een nieuw meerjarenplan vanaf 2024. Over de inhoud en vorm zijn we nog volop over in gesprek. Op basis van de opgaven in het Centrum hebben we wel besloten vier speerpunten te kiezen: Ouderen, Jongeren, Toegankelijkheid, Mentale Gezondheid.

Meer informatie?

Neem contact op met Sandra van den Brink Projectleider Wijknetwerken Centrum via sandra.vandenbrink@buurtteamamsterdamcentrum.nl