Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Geen categorie >Noodopvang verlengd vanwege Corona

Noodopvang verlengd vanwege Corona

5 februari 2021

Naar aanleiding van het verlengen van de lock-down is vanuit het Rijk besloten de noodopvang vanwege corona door te zetten voor alle dak- en thuislozen (ook niet-rechthebbenden).

De noodopvang eindigt op 2 maart 2021, of zolang het ministerie van VWS de aanwijzing geeft om dak- en thuislozen op te vangen. Overdag kunnen daklozen in Amsterdam gebruikmaken van de inloopvoorzieningen in de stad.

We maken voor de noodopvang o.a. gebruik van de Transformatorweg 6, het Schuitenhuis, het Stayokay hostel Kloveniersburgwal en het A&O hostel.

De Regenboog Groep, het Leger des Heils en HVO Querido verzorgen de begeleiding.