Over ons

Ons uitgangspunt is dat wij altijd uitgaan van de vraag van de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden hebben we elkaar nodig. In het Centrum werken veel mensen op een goede en constructieve manier samen. Vanuit deze inspirerende energie en mentaliteit geven we vorm aan Wijknetwerken Centrum.

Een sterk netwerk houdt in dat iedereen aansluit. Formeel en informeel. Als de aanjagers in Centrum zien we het als onze opdracht om alle partijen zo goed mogelijk te betrekken.

Wat doen we
In het Centrum werken veel mensen op een goede en constructieve manier samen. Vanuit deze inspirerende energie en mentaliteit geven we vorm aan Wijknetwerken Centrum.

Op basis van inhoudelijke thema’s betrekken we zoveel mogelijk partijen. Wanneer bijvoorbeeld het netwerk rond dementie moet worden versterkt, worden alle betrokkenen uitgenodigde mee te denken. Van de huisarts tot de buurman en van de casemanager tot de mantelzorger en de persoon met dementie zelf.

Resultaat
Iedere buurt in Centrum heeft een actief en zichtbaar wijknetwerk waarbij de directie omgeving, samen met professionals, zorg en welzijn, adequaat schakelt wanneer een buurtgenoot zorg of ondersteuning nodig heeft.

Contact: Sandra van den Brink Netwerkcoördinator Wijknetwerken Centrum, sandra.vandenbrink@centram.nl