Pilot Buurtteam

5 februari 2021

Sinds oktober worden in het Centrum twee pilots uitgevoerd. In deze pilots worden casussen besproken volgens de Amsterdamse Maatwerk Methode. De pilots hebben tot doel om vanuit de praktijk, middels wekelijkse casuïstiekbesprekingen, bij te dragen aan het vormgeven van de werkwijze van buurtteams. Daarnaast is het doel om inzicht te krijgen in hoe de buurtteams en het netwerk rond de buurtteams optimaal kunnen gaan samenwerken. De pilot loopt van oktober tot april.

De pilots komen voort uit reeds bestaande samenwerkingsverbanden en netwerken die de afgelopen jaren door de wijkzorg alliantie zijn opgebouwd. Aan de pilot in Centrum West nemen medewerkers van de volgende organisaties deel: CentraM, Cordaan, MEE AZ, Per Mens, WPI, HvO Querido, DOCK AC, de Regenboog Groep en een ervaringsdeskundige. Aan de pilot in Centrum Oost nemen medewerkers van de volgende organisaties deel: CentraM, Cordaan, MEE AZ, Emile Thuiszorg, Amstelring, DOCK AC, dienst Wonen, een ervaringsdeskundige en het OKT.

Alle deelnemers aan de pilots hebben drie trainingen gevolgd. Ze zijn gestart met een workshop over de woonwaaier. Daarnaast hebben ze een inleiding gehad in de Amsterdamse Maatwerk Methode. Begin november hebben de deelnemers nog een training gevolgd over integraal werken. Vier deelnemers zijn opgeleid tot procesbegeleider om de casuïstiek te begeleiden. Allebei de pilots komen wekelijks twee uur bij elkaar. Vanwege de Corona maatregelen gebeurd het online via ZOOM. Elke week bereiden twee deelnemers een casus voor. Vervolgens worden in twee kleine groepen de casussen besproken. Tijdens het tweede uur werden thema’s besproken met betrekking tot de werkwijze van de buurtteams en daaraan gerelateerde thema’s. De pilot wordt uitgevoerd door zowel mensen die straks in het buurtteam gaan werken als mensen die met het buurtteam gaan samenwerken, zoals mensen van MEE AZ, WPI, dienst Wonen en buurtwerk DOCK.

Wil je meer informatie over de pilot buurtteam? stuur een e-mail naar Nynke Vlieger: nynke.vlieger@buurtteamamsterdamcentrum.nl