Tandem

9 juni 2021

Deelnemers bij Tandem Amsterdam willen graag (sociaal) geactiveerd worden om zodoende iets minder eenzaam en wat meer zelfredzaam te worden. Dit door nieuwe contacten aan te gaan, bestaande contacten aan te halen, aansluiting te vinden bij een activiteit in de buurt, vaardiger te worden met telefoon en/of computer etc. Deelnemers worden in dit kader gedurende ongeveer 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger waarin ze samen met een zo concreet mogelijk doel op dit vlak – hoe klein ook –  aan de slag gaan

Samen bouwen aan een sociaal netwerk

Een vrijwilliger van Humanitas biedt een luisterend oor en denkt mee hoe je het door jou gewenste doel kunt bereiken. Misschien is dat het herstellen van oude contacten, het intensiveren van huidige contacten of het aangaan van nieuwe contacten. Of misschien zoek je een hobby. Of activiteiten om alleen of samen met anderen te ondernemen.  

Je bepaalt zelf jouw stip op de horizon en samen met je vrijwilliger maak je een plan hoe je dat kunt bereiken en ga je aan de slag. We helpen je de lat niet te hoog te leggen, ook kleine verandering kunnen veel doen en zo voorkom je teleurstellingen. 

We ronden het contact af als je doel is bereikt. Dat kan zijn na al een half jaar, soms pas na een jaar. Ons streven is dat je na die periode de ondersteuning van Humanitas niet meer nodig hebt. 

Tandem is er voor deelnemers uit de stadsdelen Centrum, Noord, West en Zuid.

Vrijwilliger worden

Als je bij ons vrijwilliger wilt worden ben je van harte welkom! 

Gedurende de periode van ongeveer een jaar word je gekoppeld aan een deelnemer en ondersteun je bij het realiseren van zijn of haar veranderwens. Samen maak je een plan van aanpak en stel je realistische doelen. Je volgt hierbij het tempo van de deelnemer, maar schroomt ook niet om de deelnemer indien nodig een beetje te stimuleren.

De frequentie en de inhoud van het contact kunnen wisselen en worden in onderling overleg tussen jou en je deelnemer bepaald. Het kan zijn dat je elkaar wekelijks ziet of spreekt, maar soms is ook eens per twee weken genoeg. De ene keer ga je samen op pad, de andere keer zit je binnen en staat je luisterende oor centraal en doe je wellicht een spelletje.

Belangrijk is dat er een klik is tussen jullie. Alleen vanuit wederzijds respect en vertrouwen kunnen er mooie dingen ontstaan. De match krijgt bij ons daarom veel aandacht.

Meer Informatie

Zie de link voor meer informatie over het Tandem-project in Amsterdam:

https://www.humanitas.nl/afdeling/amsterdam_en_diemen/Wat-we-doen/tandem-amsterdam/