Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Geen categorie >Uitkomsten enquête wijktafels 2019

Uitkomsten enquête wijktafels 2019

10 januari 2020

In 2018 hebben we de opzet van de wijktafels veranderd en we organiseren de wijktafels nu per thema. We zien elke zes weken dat gemiddeld 25 mensen de wijktafels bezoeken. Ook zien we dat er een aanzienlijke groep is die de wijktafels regelmatig bezoekt. We waren benieuwd hoe de bezoekers van de wijktafels de bijeenkomsten ervaarden. Daarom hebben we eind november een enquete uitgezet onder de bezoekers.

De enquête is door 41 mensen ingevuld. Hiervan geeft 53,6% aan de wijktafels zo goed als altijd te bezoeken. Vijftien mensen (36,5%) geven aan regelmatig te zijn gegaan. Vijf mensen hebben de wijktafel een keer bezocht.

Uit de enquête blijkt verder dat 75,6% van de mensen dankzij de wijktafel een nieuwe samenwerking is aangegaan. Een resultaat waar we erg blij van worden omdat dat natuurlijk het doel is waarom wij de wijktafels organiseren.

Op de vraag wat mensen als grote pluspunten ervaren van de wijktafel gaven alle mensen aan te waarderen dat ze het netwerk kunnen ontmoeten en kennis kunnen opdoen en delen. Een aantal mensen gaven aan dat ze de voorzitters en de gebruikte werkvormen waarderen.

Als minpunten gaven mensen verschillende dingen aan. Een aantal maal werd genoemd dat de locaties waar de wijktafels georganiseerd worden niet altijd optimaal is. Soms wordt ervaren dat een grote groep in een te kleine ruimte moet zitten. Ook gaven mensen aan dat het thema niet altijd relevant is. Een aantal mensen geven aan te missen dat er geen terugkoppeling is op een thema dat besproken wordt of zaken verder worden uitgediept. Ook geven mensen aan dat het vanwege drukke agenda’s niet altijd mogelijk is om de wijktafel te bezoeken.

Op de vraag wie ze missen, wordt vaak de wijkagent en ook de meer gespecialiseerde verslavingszorg genoemd (Mentrum, de Jellinek). Sommige mensen zouden graag meer actieve bewoners aan tafel zien en woningbouwcorporaties. Daarnaast geven sommige mensen aan wethouders te missen en een iemand zou graag zien dat Femke Halsema een wijktafel zouden moeten bezoeken. Ruim een derde van de mensen gaf aan niemand te missen.

Op de vraag wat er nodig zou zijn om te (blijven) komen naar de wijktafel gaf 61% aan dat daarvoor niks hoefde te veranderen. Een aantal mensen gaven aan dat het belangrijk is om aan te blijven sluiten bij de actualiteit. Sommige mensen zouden graag thema’s zien die nauwer aansluiten bij hun eigen werkpraktijk. En een paar mensen gaven aan dat het komen naar de wijktafels vooral afhangt van de drukte in hun eigen agenda.

De kerngroep die de wijktafels organiseert, bestaande uit de twee voorzitters, de logistiek ondersteuner, de gebiedspartner en de projectleider wijkzorg zijn erg blij met de uitkomsten van de enquête. Enerzijds bevestigen de resultaten dat we op een goede manier bezig zijn en door moeten gaan met het organiseren van de wijktafels. Anderzijds hebben we een aantal aanknopingspunten om de wijktafels nog beter te maken. We kunnen helaas weinig doen aan de locaties waar we onze wijktafels organiseren. In het Centrum is het niet eenvoudig om betaalbare ruimtes te vinden waar grotere groepen in terecht kunnen. We gaan het komende jaar de wijkagent, woningbouwcorporaties en de verslavingszorg actiever uitnodigen. Ook zijn we bezig om na te denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we beter en meer terugkoppelen en soms thema’s verder uitdiepen en of door laten ontwikkelen. Wanneer je hier ook over wilt meedenken of als je een thema hebt dat je graag wilt bespreken tijdens een wijktafel, neem dan contact op met een van de voorzitters van de wijktafels of met Nynke Vlieger.