Wijktafel Oud-Oost

Wijktafel Oosterparkbuurt

Hoe staan we er voor met de wijktafel Oosterparkbuurt 2.0?
Er is een lokale wijktafelgroep ontstaan van buurtbewoners en professionals die om de 6 weken een dialoog voert, ervaringen deelt en op zoek gaat naar samenwerking en groei. Door buurtbewoners ingebrachte thema’s en initiatieven vormen hierbij het uitgangspunt. Met elkaars inzicht, creativiteit, kennis en netwerk werken we samen aan een oplossing voor een vraag of probleem. In samenspraak met ‘Wijkzorg Amsterdam Oost’ bekijken we wat er nodig is aan expertise, geld of inzet om onze plannen te realiseren.
Twee maal per jaar organiseren we een grootschalige activiteit/ netwerkevenement met en voor mensen die zorg dragen voor anderen in de Oosterparkbuurt. Betaald en onbetaald. Met focus op informatie delen en netwerken. En elkaar beter leren kennen ‘als mens’.

Contact: Raphaël Beaumont, participatiemedewerker bij Dynamo

 

Wijktafel Dapperbuurt

 

Wijktafel Transvaalbuurt