Wijknetwerken Amsterdam > Jaarplannen allianties Wijkzorg

Jaarplannen allianties Wijkzorg

Kwartaalplannen 2021 per alliantie

De kwartaalplannen bestaan uit de praktische invulling vanuit de Allianties richting de start van de Buurtteams op 1 april 2021.

Centrum

Nieuw-West

Noord

Oost

West

Zuid

Zuidoost

Nieuw: stedelijk jaarplan allianties Wijkzorg 2019-2020

Behalve een plan per alliantie/stadsdeel is er dit jaar een stedelijk, gezamenlijk jaarplan door de allianties Wijkzorg geschreven. Hierin zijn de leerervaringen en adviezen gebundeld rondom netwerksamenwerking.

Lees hier het stedelijke plan van de allianties Wijkzorg Amsterdam:

20190912 jaarplan stedelijk 2020

De jaarplannen 2020 per alliantie 

De jaarplannen bestaan uit een evaluatieverslag 2019 met vervolgens de plannen voor 2020.

Centrum

Nieuw-West

Noord

Oost: uitgebreid plan | verkorte versie

West

Zuid

Zuidoost

Jaarplannen 2019 per alliantie

De jaarplannen bestaan uit een evaluatieverslag 2018 met vervolgens de plannen voor 2019.

Centrum

Nieuw-West

Noord

Oost

West

Zuid

Zuidoost

Jaarplannen 2018

Centrum 2018

Nieuw West 2018

Noord 2018

Oplegger jaarplan Noord 2018

Oost 2018

West 2018

Zuid 2018

Zuidoost 2018