Wijknetwerken Amsterdam > Netwerk Dementie

Netwerk Dementie

Ieder stadsdeel kent een netwerk dementie. De mate waarin dit netwerk georganiseerd is verschilt per stadsdeel. Het betreft “werk in uitvoering”. Op basis van de beleidsbrief Leven met Dementie is een impuls gegeven aan het verbeteren van netwerkvorming door partners in de wijk.

Onder deze afbeeldingen staat een overzicht van de meldpunten dementie. Via de meldpunten wordt casemanagement dementie ingezet. Zij faciliteren de expertise uitwisseling en zijn trekker van het netwerk. Dit netwerk verbindt zorg en welzijnsactiviteiten voor mensen met dementie (formeel en informeel). Hieraan ging een ambitie vooraf om te komen tot een Deltaplan Dementie.

Meldpunten dementie

Netwerk stadsdeel Zuidoost
Contactpersoon: J. Van Schoonhoven – j.vanschoonhoven@buurtteamamsterdamzuidoost.nl
06-52414606
Video van het netwerk Zuidoost (gemaakt door Odensehuis, Wijknetwerk en Buurtteams)

Netwerk stadsdeel West
Meer info is te vinden op deze website van Wijknetwerken West

Netwerk stadsdeel Oost:
Contactpersoon: K. van Roosemalen – meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl – 06 53771926

Netwerk stadsdeel Zuid:
Contactpersoon: Jacqueline Keijser | Zorg voor Zuid j.keijser@zorgvoorzuid.nl – 06-12755152

Netwerk stadsdeel Centrum:
Contactpersoon: Rikke Komen – rikkekomen@smend.nl

Netwerk stadsdeel Noord:
Contactpersoon: Andre Abdallah – a.abdallah@doras.nl – 06-23173748

Netwerk stadsdeel Nieuw West:
Contactpersoon: Rikke Komen – rikkekomen@smend.nl

Meer informatie

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland heeft als belangenorganisatie veel kennis gebundeld over dementie Welke vormen van dementie en ervaringsverhalen en biedt ook de mogelijkheid van online trainingen trainingsaanbod gericht op verschillende groepen.

Gemeente Amsterdam
Op de site van de gemeente Amsterdam is over dementie een themapagina ingericht Amsterdam, ondersteuning bij dementie. Ieder stadsdeel kent voor maandelijkse ontmoeting en informatie een Alzheimercafe.

Een stedelijke werkgroep monitort en stimuleert de netwerkvorming per stadsdeel. Contactpersoon hiervoor is Raymond Hamar de la Brethoniére; r.hamar@amsterdam.nl.