Wijknetwerken Amsterdam > Netwerk Palliatieve Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Nederland kent 66 netwerken palliatieve zorg variërend in aantal inwoners en oppervlakte. Amsterdam-Diemen is met ruim 880.000 inwoners het grootste netwerk.

Netwerken palliatieve zorg hebben als taak de organisaties die betrokken zijn bij de palliatieve zorg zodanig met elkaar te verbinden dat optimale palliatieve zorg geboden wordt. Netwerken hebben vier hoofdtaken: Informeren, Coördineren, Faciliteren en Signaleren

Onder netwerkpartners vindt u de organisaties die instemmen met de visie van het netwerk en daarmee deel uit maken van het netwerk.

Klik hier voor de Factsheet van Palliatieve Zorg en/of ga naar de website https://netwerkpalliatievezorg.nl/amsterdam/Het-Netwerk