Wijknetwerken Amsterdam Nieuw-West

Wijknetwerken staat voor de samenwerking tussen alle professionals en vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden aan bewoners van 18 jaar en ouder met zorg­ en/of welzijnsvragen. Door het delen van kennis over zorg en welzijn in Nieuw-West, zijn we beter in staat in te spelen op de vragen van inwoners in Nieuw-West. Zo zorgen we samen inclusief de buurtteams voor een sterk vangnet voor inwoners die onze aandacht en hulp nodig hebben.

We organiseren veel bijeenkomsten en workshops waarbij je je collega’s in de wijk kunt ontmoeten.

Ben je nieuw in het wijknetwerk in Nieuw-West? We raden je aan om in ieder geval de wijktafels, lunches en/of borrels te bezoeken.

Ook in 2024 worden er weer bijeenkomsten georganiseerd.

Contact
Wil je meer weten over Wijknetwerken Amsterdam Nieuw-West of wil je je aansluiten bij het netwerk? Neem dan contact op met Magdy Khalil, netwerkmanager, via m.khalil@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl of 06-58830898.

Agenda

Bekijk agenda

Wijktafels

Vier Wijktafels vormen samen het kloppend hart van Wijknetwerken Nieuw-West. Het zijn de ontmoetingsplekken voor iedereen, vrijwilligers en professionals, die bijdraagt aan zorg en welzijn in Nieuw-West. Aan de wijktafels wordt informatie gedeeld over netwerken en ontwikkelingen in jouw gebied.