Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Agenda > Kennissessie ‘Meedoen Werkt’

Kennissessie ‘Meedoen Werkt’

Datum

11 november 2019

Begintijd

09:30

Eindtijd

11:45

Locatie

volgt nog

Op maandag 11 november is de kennissessie ‘Meedoen Werkt’ in stadsdeel Nieuw-West. Deze sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel Nieuw-West om jou als professional inzicht te geven in de route en regelgeving rondom de toeleiding naar dagbesteding en werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven.

Voorlopig programma
Je bent van harte welkom tussen 9.00 tot 9.30 uur voor inloop en koffie.
Het programma start om 9.30 uur:

9.30 uur   Opening en welkom
9.40 uur   Activering in de wijk (WPI)
10.00 uur Van dagbesteding naar (sociaal) werk
10.30 uur Van participatie naar Beschut werk (WPI)
11.00 uur  Dagbesteding en werk in een sociale firma
11.20 uur  Betaald aan het werk
Om 11.45 uur sluiten we af.

Voor wie?
De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel Nieuw-West. Er zijn ruim 80 plaatsen dus iedereen is van harte welkom!
Meld je eenvoudig aan via deze link: https://participatiegids.nl/nl/bijeenkomst/1571/kennissessie-meedoen-werkt-stadsdeel-nieuw-west?r=nl/bijeenkomsten

Meer informatie over de locatie volgt binnenkort.

Organisatie
Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en inGeest georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel West doen we dat in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West en Wijkzorg Alliantie Nieuw-West.

Contact