Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Agenda > Online Wijktafel Nieuw Sloten, Sloten en De Aker

Online Wijktafel Nieuw Sloten, Sloten en De Aker

Datum

06 september 2021

Begintijd

15:00

Eindtijd

16:30

Locatie

Zoom

Thema: SAMENWERKEN MET DE INFORMELE ZORGPARTIJEN 

 Anno 2021 staat samenwerking met derden in het belang van degene aan wie we hulp/ondersteuning bieden centraler dan ooit tevoren. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de goede richting. Samen staan we immers sterk!

Maar hoe je hier met elkaar vorm aan geeft, is en blijft een aandachtspunt.

Daarom staan we in een serie van 3 bijeenkomsten stil over verschillende samenwerkingen. De eerste twee keren stonden de thema’s “Betrekken van directe naasten in de samenwerking” en “Samenwerken met de Buurtteams” centraal.

In de laatste serie die op dinsdag 6 juli zal plaatsvinden, gaan we het hebben over de samenwerking met de informele zorgpartijen. Informele zorgpartijen zijn een essentieel onderdeel van het zorgnetwerk in de wijken en buurten. Tegelijk valt op dat juist deze partijen nauwelijks deelnemen aan de wijktafels. Dat willen we verbeteren. Aan de wijktafels willen we van elkaar leren en met elkaar verbinden.

Met de komst van de buurtteams is het nog belangrijker geworden om dat te doen. Uitgangspunt van de werkwijze van de buurtteams is het zo laagdrempelig mogelijk maken van zorg en ondersteuning en waar mogelijk vooral als eerste informele zorgverleners en ervaringsdeskundigen in te zetten bij een hulpvraag.

Onze gastspreker Hans Krikke van Stichting SamenWonen-SamenLeven zal ons meenemen in de ervaringen met het verbinden van informele en reguliere zorg. Daarna gaan we met hem in gesprek over vragen als: Wat kunnen we doen om informele partijen meer te betrekken en hoe kunnen we beter samenwerken? Wat is het belang en wat zijn de behoeftes van de informele partijen en hoe kunnen we daar in een wijktafel beter op inspelen?

Het programma is als volgt:
15.00 uur:          opening, rondje nieuwe ontwikkelingen en stand van zaken Buurtteams
15.15 uur:          presentatie Hans Krikke en aansluitend discussie
16:00 uur:          casuïstiek, bij voorkeur in relatie tot het thema informele zorg
16.30 uur:          afsluiting

Werk jij samen met partijen die informele zorg verlenen? Stuur hen deze uitnodiging dan door of laat het mij weten. Dan zal ik hen actief uitnodigen.
Heb je een casus die past bij het thema? Dan is dat je kans om deze in te brengen.

Tot dinsdag 6 juli en hartelijke groet van Oznur Acar.