Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Agenda > Wijktafel Slotervaart

Wijktafel Slotervaart

Datum

07 maart 2024

Begintijd

11:30

Eindtijd

14:00

Locatie

Pieter Calandlaan 3, Amsterdam (SpeakUp/Theaterzaal Calvijn College)

Zorgpreventie in de wijk: het Suikerhuis/De Gezonde Huiskamer.

Het Suikerhuis richt zich op het voorkomen en omkeren van diabetes2. Voor en met bewoners. Hoor waarom dit van belang is in Nieuw West en hoe het in samenspraak met bewoners en ervaringsdeskundigen vorm krijgt.

Beste wijkpartner,

We nodigen álle formele en informele partners uit voor de eerste wijktafel in Slotervaart van dit jaar. Kom naar de wijktafel zodat we elkaar kennen, de ontwikkelingen rond thema’s in de wijk met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen vinden in het samenwerken aan oplossingen.

We starten met een lunch en netwerkmoment.

Je bent van harte welkom!

Vergeet niet om je aan te melden via de link, in verband met de catering en de verslaglegging!


Hoe geven we vorm aan zorgpreventie in de wijk?

De opmars van diabetes 2 en andere leefstijl gerelateerde ziektes (ook op steeds jongere leeftijd) gaat niet alleen ten koste van de levensverwachting en levenskwaliteit van bewoners. Het legt ook een steeds grotere druk op de zorg.

De verantwoordelijkheid voor zorgpreventie is sinds vorig jaar overgeheveld naar de gemeentes. In het GALA akkoord staat:

“We willen terug naar de nabijheid en de menselijke maat vanuit de lokale sociale basis of de sociale infrastructuur, in samenspraak met de inwoners.

Hoe geven we als wijknetwerk Slotervaart vorm aan zorgpreventie op lokaal niveau? Wat is er al in de wijk? Welke kansen zien we? En hoe doen ze dat elders in het land? Daarover gaat deze wijktafel.

11:30 – 12:00 Lunch

12:00 – 12:30 Presentatie

Wim Tilburgs. Voorzitter Stichting Je Leefstijl als Medicijn, ambassadeur van 2diabeat en Kernteamlid Samen Sterker Leren-Coalitie Leefstijl in de Zorg.

Gaby du Pon, buurtwerker in Slotervaart Zuid, lokale aanjager van 2diabeat.

12:30 – 13:00 Panelgesprek met bewoners/ ervaringsdeskundigen.

13:00 – 14:00 In kleinere groepjes met elkaar in gesprek en plenaire terugkoppeling

Met vriendelijke groet,

Corinne Sieger
csieger@ggd.amsterdam.nl / 06-12996538

Gaby du Pon
g.dupon@combiwel.nl