Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Netwerk informele zorg

Netwerk informele zorg

Sinds 2017 komen informele (zorg)organisaties in Nieuw-West een keer per maand bij elkaar tijdens netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nagedacht over hoe het informele netwerk in ons stadsdeel versterkt kan worden, waar onze kracht ligt, welke problemen er zijn die gezamenlijk aangepakt moeten worden, en welke kansen er liggen om gezamenlijk te benutten.

We praten o.a. over de relatie en samenwerking met het stadsdeel, de buurtteams, formele zorgorganisaties en informeel onderling. De bijeenkomsten hebben onder andere geresulteerd in de notitie Samen Dilemma’s Tackelen, waarbij 14 dilemma’s die informele zorgorganisaties tegenkwamen in hun relatie met het stadsdeel Nieuw-West. Deze is in 2020 aan het stadsdeel overhandigd en er zijn van beide kanten stappen gezet om de samenwerking te verbeteren. Ook word samenwerking tussen informele partijen onderling opgezocht en worden er gezamenlijke subsidieaanvragen ingediend.

Het netwerkoverleg vindt elke maand plaats bij een andere partner, zo reizen we gezamenlijk het stadsdeel door en leren we veel mooie informele organisaties kennen.

Kent u of bent u een organisatie die ook graag wil aansluiten bij het Netwerk Informele Zorg Nieuw-West of wilt u meer informatie? Mail dan naar Ruth Hooiveld (Stichting Samenwonen-Samenleven): r.hooiveld@sw-sl.nl.