Over ons

Wijknetwerken Amsterdam Nieuw-West, hier staan we voor
Wijknetwerken Amsterdam Nieuw-West staat voor netwerksamenwerking, waarbij informele en formele partijen op een gelijkwaardige manier zoeken naar passende vormen van ondersteuning voor de Amsterdammers in Nieuw-West. We signaleren, verbinden, faciliteren, stimuleren, brengen waar nodig initiatieven met elkaar in contact.

Wat we doen
Signaleren en agenderen wanneer de zorgkwaliteit onder druk komt te staan. Ook zorgen we ervoor dat we elkaar betrekken bij het creƫren van goede oplossingen. Daarvoor organiseren we activiteiten en bijeenkomsten waar we elkaar kunnen ontmoeten om verbindingen aan te gaan en kennis uit te wisselen. We zijn er voor alle vrijwilligers en zorgprofessionals die zich inzetten voor kwetsbare thuiswonende wijkbewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ons doel is: de beste zorg voor elke wijkbewoner die dat nodig heeft, doordat zorgverleners, zowel vrijwilligers als professionals, elkaar snel en makkelijk weten te vinden en samenwerken waar dat nodig is.

Contact
Wil je meer weten over Wijknetwerken Amsterdam Nieuw-West of wil je je aansluiten bij het netwerk? Neem dan contact op met Magdy Khalil, netwerkmanager, via m.khalil@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl