Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Richtlijn kleinschalige dagbesteding

Richtlijn kleinschalige dagbesteding

17 april 2020

Kleinschalige dagbesteding, een tijdelijke voorziening in verband met het coronavirus voor de meest kwetsbare Amsterdammers

Voorwaarden voor het organiseren van kleinschalige dagbesteding

 • De kleinschalige dagbesteding is een voorziening voor de groep kwetsbare cliënten die toegang heeft tot Wmo-dagbesteding, waarvan de dagbesteding is gesloten en voor wie de voorliggende alternatieven niet voldoende zijn.
 • De voorliggende alternatieven zijn:
  1. bieden van –intensieve- individuele begeleiding op afstand of aan huis
  2.  het aan huis aanbieden van middelen voor communicatie en activiteiten (I-pad, mobiele telefoon, recreatie- en productieactiviteiten
 • De kwetsbaarheid bestaat uit:
  1. sociaal isolement door gebrek aan contacten en andere prikkels
  2.  mentale, fysieke en/ of psychische achteruitgang
  3. de -over-belasting van mantelzorgers of de- dreigende- uitval daarvan
  4. verstoring van de huisvrede en/ of vormen van huiselijk geweld

 

Voorbereiding van de organisatie van de kleinschalige dagbesteding

 • Selecteer deelnemers op basis van kwetsbaarheid:
  • geconstateerde sociale, mentale fysieke achteruitgang door het ontbreken van dagbesteding dat leidt tot gezondheidsrisico’s;
  • individuele contactmomenten en interventies op afstand voldoen niet langer;
  • mantelzorger(s) dreigen overbelast te raken/ kunnen de situatie niet aan;
  • dreigende- huiselijke incidenten .
 • Organiseer de groepen zo klein mogelijk met een maximale duur van 3 uur
 • Vorm zoveel mogelijk vaste groepen
 • Zet per groep passende begeleiding in en sta geen vrijwilligers /mantelzorgers toe
 • Mogelijk kunnen meerdere groepen op een dag
 • Beoordeel per cliënt de frequentie per week
 • Organiseer het vervoer via de toegewezen vervoerder van de gemeente. Vervoer door familie, mantelzorgers en vrijwilligers is niet toegestaan ( zie Vervoer)

Voorbereiding deelnemers

 • Informeer deelnemers en hun omgeving over de reden van de dagbesteding en wat zij kunnen verwachten (  mogelijk anders als wat zij gewend zijn).
 • Informeer cliënten en hun omgeving over de genomen maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en gevaar op besmetting te reduceren.
 • Draag actief uit dat handen schudden, lichamelijk ondersteuning en het delen van gebruiksvoorwerpen, materialen en instrumenten en dergelijke niet kunnen.
 • Informeer cliënten en omgeving dat naast de cliënt niemand kan meekomen naar de dagbesteding (dus geen familie/ vrijwilligers/ mantelzorgers)
 • Cliënten met verkoudheid, hoesten én/ of koorts nemen niet deel aan de dagbesteding en bij klachten gaan cliënten per direct uit de groep en naar huis

Voorbereiding personeel

 • Informeer medewerkers over de reden van de dagbesteding en wat zij inhoudelijk moeten bieden ( mogelijk anders als wat zij gewend zijn)
 • Instrueer medewerkers over te nemen maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en gevaar op besmetting te reduceren:
 • houdt 2 meter afstand (om 1,5 meter te waarborgen)
 • schudt geen handen, deel geen gebruiksvoorwerpen en/of materialen
 • hoest of nies in de elleboog

Pas op juiste wijze handhygiëne toe:

 • was de handen met water en zeep, afdrogen met papieren handdoek óf
 • handdesinfectie: met handalcohol: kliedernat, helemaal uitwrijven, nooit afdrogen
 • gebruik wegwerphandschoenen (nitril) bij noodzakelijke fysieke ondersteuning
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • Medewerkers met klachten van verkoudheid, hoesten én koorts kunnen niet werken.

Gebruik van de groepsruimte en uitvoeren van dagbestedingsactiviteiten

 • Kies een geschikte locatie, afgezonderd van intramurale locaties.
 • Gebruik eenvoudig schoon te houden en qua hygiëne overzichtelijk groepsruimte.
 • Reinig met allesreiniger voor- en achteraf hand- contactpunten, het meubilair en de gebruiksvoorwerpen die benut worden.
 • Verspreid zoveel mogelijk tafels en stoelen zodat cliënten afstand van elkaar kunnen houden (1,5 meter is vereist), hanteer vaste plaatsen
 • Creëer de activiteiten zo dat de medewerkers op 1,5 meter afstand van de cliënten kunnen blijven.

Vervoer naar de kleinschalige dagbesteding
Vanwege de maatregelen zijn de voorwaarden van vervoer strikt. Daarom is het gebruik per individuele cliënt,  van vervoer met de AOV-vervoerders verplicht.

 • De werkwijze :
 1. Meld het vervoer naar dagbesteding aan via vervoercorona@amsterdam.nl met:
  – naam van de aanbieder
  – per datum de dag en tijd van de dagbesteding
  – het aantal deelnemende  cliënten per datum en tijden
  – bijzonderheden , zoals gedragskenmerken, rolstoelvervoer e.d.
  – contactpersoon en contactgegevens van de aanbieder
 2. De aanbieder ontvangt de gegevens van de betrokken vervoerder
 3. De aanbieder meldt de individuele cliënten per email of telefoon aan met NAW/ adres van huis en DB-locatie en de start en stoptijden van de dagbesteding
 4. Er zijn geen kosten of eigen bijdrage verbonden aan dit vervoer
 5. Er zijn geen rechten aan deze tijdelijke verstrekking verbonden
 • Vervoerders zijn geïnformeerd dat cliënten dagbesteding worden opgegeven om te worden vervoerd naar de DB-locatie en retour
 • Vervoerders zijn geïnformeerd over de maatregelen die de gemeente i.s.m. GGD neemt om risico’s op Coronabesmetting tot het uiterste te beperken.
 • Vervoerders vervoeren alle cliënten individueel (geen combinatievervoer van meerdere cliënten).

Voor meer vragen en antwoorden kijk op:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Voor een overzicht van  alternatieve activiteiten en of contacten zie YouTube:  https://youtu.be/EydHHb70-n4

en www.jekuntmeer.nl