Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Sociale benadering dementie

Sociale benadering dementie

29 maart 2019

Dementie dragelijker maken, doe mee!

Dementie heeft een grote sociale en psychologische impact, niet alleen op hen die het overkomt, ook op hun naasten. Door ons te richten op het persoonlijk netwerk van iemand met dementie, kunnen we proberen om met een passende psychosociale begeleiding de ziekte dragelijker te maken. Zowel voor hen die dementie overkomt, als hun naaste omgeving. In zogenaamde “Social Trials” wordt met de  “Sociale Benadering Dementie” werkwijzen ontwikkeld waarmee goed op de dagelijkse werkelijkheid van dementerenden kan worden aangesloten.

In juni start een Social Trial in Nieuw West. In deze verkenning wordt onderzocht hoe binnen de lokale islamitische gemeenschap wordt aangekeken tegen dementie, tegen ouder worden en zorgen voor elkaar. Inzichten uit deze verkenning kunnen eraan bijdragen de sociale benadering passender te maken voor mensen met een migratieachtergrond.

We zoeken nog sleutelfiguren die de onderzoekers willen helpen om mensen met geheugenproblemen te vinden. Om zo bij te dragen aan het (cultureel specifiek) interpreteren van de onderzoeksdata. We zoeken mensen met het volgende profiel.

Hier vindt je  meer informatie over de sociale benadering.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Astrid Parys