Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Start GGD Gezondheidsmonitor 2020

Start GGD Gezondheidsmonitor 2020

1 september 2020

Onder de naam ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’ gaat vanaf 10 september a.s. de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van start. Dit is het vierjaarlijkse vragenlijstonderzoek van de GGD Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de gemeenten. De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, mentale gezondheid, leefstijl, mantelzorg en de leefomgeving. Nieuw in de Gezondheidsmonitor 2020 zijn vragen over de invloed van de coronacrisis op de gezondheid van mensen.

Ruim 50.000 inwoners ontvangen uitnodiging
Een steekproef van ruim 50.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ontvangt een uitnodiging in de bus om een vragenlijst in te vullen. Misschien krijgt u of één van uw collega’s vragen van mensen die een uitnodiging voor het onderzoek hebben ontvangen. We stellen het op prijs als u hen wilt motiveren om de vragenlijst in te vullen, zodat de respons op het onderzoek zo hoog mogelijk wordt.

Resultaten verschijnen zomer 2021
Vanaf zomer 2021 zullen wij de resultaten publiceren, o.a. op de website ‘Gezondheid in Beeld’ van de GGD Amsterdam: www.ggdgezondheidinbeeld.nl. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: hoeveel volwassenen roken er? Neemt het drugsgebruik toe? En ook: wat is de invloed van de coronacrisis op de gezondheid? De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van het volksgezondheidsbeleid.

Landelijke samenwerking
De GGD Amsterdam voert dit onderzoek uit samen met alle25 GGD’en, het CBS, het RIVM en GGD GHOR Nederland. In 2021 komen de gemeentelijke, regionale en nationale cijfers ook beschikbaar via de websites van het RIVM en het CBS.

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt over het onderzoek, kunt ons bellen  op (020) 555 5495 of mailen naar egz@ggd.amsterdam.nl. Daarnaast kunt u terecht op de website: ggd.amsterdam.nl/gm2020