Uitgelicht

Sociale benadering dementie
Dementie heeft een grote sociale en psychologische impact, niet alleen op hen die het overkomt, ook op hun naasten. Door ons te richten op het persoonlijk netwerk van iemand met dementie, kunnen we proberen om met een passende psychosociale begeleiding de ziekte dragelijker te maken. Zowel voor hen die dementie overkomt, als hun naaste omgeving. In zogenaamde “Social Trials” wordt met de  “Sociale Benadering Dementie” werkwijzen ontwikkeld waarmee goed op de dagelijkse werkelijkheid van dementerenden kan worden aangesloten.

Hier vindt je  meer informatie over de sociale benadering.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Astrid Parys

 

GGZ in de Wijk
Steeds meer Amsterdammers met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid gebruiken voorzieningen in de wijk, bijvoorbeeld als zij zelfstandig gaan wonen. Om deze mensen beter te laten landen in de wijk zijn er in Nieuw-West verschillende initiatieven en pilots gestart. De Wijkzorg alliantie ondersteunt dit door ontmoeting en samenwerking te faciliteren tussen betrokken partners, deskundigheidsbevordering aan te bieden door kennis en ervaring uit de pilots te delen in het netwerk.

Meer informatie of meedoen? Neem dan contact op met Yolanda Veerhuis.