Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Verbond van 100 in Nieuw West

Verbond van 100 in Nieuw West

20 december 2018

In Geuzenveld Slotermeer start binnenkort een bijzonder team: het Verbond! Een leer- en doe groep uit allerlei domeinen en disciplines. Denk aan: professionals actief in de wijkzorgnetwerken, Ouder Kind Teams, Samen Doen teams, MEE of VG, AMW, Jeugdzorg, VenV, Ouderenzorg en GGZ. Ook professionals van schuldhulp, afdeling Wonen (team indicaties) en een Klantmanager WPI maken deel uit van de groep, evenals twee leidinggevenden. Als het bij de casus past worden ook professionals uit de tweede ring betrokkenen, zoals bijvoorbeeld bepaalde specialismen, huisarts enzovoort.

Het Verbond gaat aan de slag met een nieuwe werkwijze van samen leren én werken tegelijk. De basis van die werkwijze wordt gevormd door de vragen en leefwereld van de Amsterdammer met meerdere problemen. Hoe houdt hij regie over de eigen problemen én wordt hij beter geholpen. Het gaat om een vernieuwende aanpak! Omdat professionals vanuit wonen, inkomen en schulden ook meedoen. Bovendien is er gelegenheid om direct door te pakken! Want de gemeente faciliteert met onder andere regelruimte en maatwerk¬budget.

De voorbereiding van de start in januari is in volle gang.