Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Communiceren met ouderen: boekje Ouderencommunicatie

Communiceren met ouderen: boekje Ouderencommunicatie

28 juli 2019

Organiseer je activiteiten voor ouderen? Vraag je je af hoe je nieuwe deelnemers kunt bereiken?
Wil je contact houden met je deelnemers? Dan kan het boekje Ouderen Communicatie je van pas komen.

Activiteiten voor ouderen
In Amsterdam is van alles te doen en te beleven voor ouderen, dankzij de inzet van vele actieve bewoners en organisaties. Een tabletcursus door een stadsdorp, een koffieochtend door vrijwilligers van het huis van de wijk, naar de film met de woongroep of schilderen in het dienstencentrum. Hoe zorg je ervoor dat de mensen voor wie de activiteit bedoeld is op de hoogte zijn?
Het boekje Ouderen Communicatie helpt hierbij.

Praktische tips voor werving
In het boekje vind je praktische informatie, tips en voorbeelden om je activiteiten onder de aandacht te brengen. Het boekje is gemaakt voor vrijwilligers en beroepskrachten die (buurt)activiteiten en projecten organiseren.

Ervaringen van ouderen
Alet Klarenbeek , studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Adviesgroep ouderen Age Friendly City* onderzochten hoe ouderen aan informatie komen over sociale, culturele en beweegactiviteiten waaraan ze willen gaan meedoen. Organisaties uit de adviesgroep deelden hun ervaringen en voorbeelden. De kennis en ervaringen zijn gebundeld in een boekje zodat iedereen hiervan gebruik kan maken. Met het boekje willen we bijdragen aan een Age Friendly Amsterdam, waar je prettig en gezond oud kunt worden.

Aanvragen
Download het boekje Ouderencommunicatie digitale versie. Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur een mail aan egz@ggd.amsterdam.nl of bel 020 – 5555 495.