Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Wat zijn de verscherpte regels voor noodopvang van gezinnen?

Wat zijn de verscherpte regels voor noodopvang van gezinnen?

26 november 2019

Afgelopen maanden is er binnen de keten rondom (nood)opvang voor gezinnen, hard gewerkt om de instroom in de noodopvang te beperken en te kijken hoe de doorstroom en uitstroom te bevorderen.
Het is ook belangrijk dat professionals werkzaam met gezinnen ‘in het voorveld’ op de hoogte zijn van wat er verandert en met name aangescherpt is.
Voor gezinnen is het belangrijk reële verwachtingen en wensen te hebben met betrekking tot al dan niet kunnen (blijven) wonen in Amsterdam.

Als het gaat om zelfredzame gezinnen, die niet in aanmerking komen voor een maatschappelijke opvang beschikking dan geldt het volgende:
· Er is alleen noodopvang voor gezinnen die minimaal 2 jaar in Nederland wonen en als laatste woonplek Amsterdam.
· De opvang is voor 3 maanden met maximaal eenmaal verlenging tot 6 maanden
· Gedurende het verblijf moeten mensen (met inspanningsverplichting) werken aan hun inkomen en actief zoeken naar een vervolgwoonplek, in of buiten Amsterdam
· Binnen Amsterdam is de visie dat kinderen in een dak-/thuisloze woonsituatie (mogelijk) structureel onveilig zijn en in hun ontwikkeling worden gehinderd, vandaar dat deze situatie zo kort mogelijk moet duren en ouders zo goed mogelijk moeten zoeken naar een passende woonplek.
Er zal tijdens de screening en gedurende de opvang, ook gekeken worden naar de situatie van de kinderen.
· Mensen kunnen bij WPI of maatschappelijk werk, ondersteuning krijgen bij het op orde krijgen van hun inkomen (of schuldenproblematiek) en advies over het zoeken van een woning in of buiten Amsterdam.
Daarvoor is er onder andere ook de woonwaaier.

Misschien ten overvloede: Vanuit wpi is er eventueel bijzondere bijstand of verhuiskostenvergoeding mogelijk bij het vestigen in een andere gemeente, ook kunnen mensen zich inschrijven op woningnet van diverse gemeentes.
Via funda, jaap of makelaars is er ook zicht op huurwoningen in of buiten Amsterdam.
Vanuit buurtbudgetten of doorbraakteam is het soms mogelijk op maat uit vastgelopen situaties te komen, dus bespreek zaken altijd.

Vanuit onder andere de taskforce op (begeleid)wonen (voor kwetsbare groepen), is er momenteel erg veel aandacht voor de woonproblematiek in Amsterdam, en het tekort aan woningen, en zijn wethouders Zorg en Wonen hier goed op aangehaakt.

Marjon Sutherland

M 06 23141784
@ M.Sutherland@amsterdam.nl

RVE OJZ, afdeling Zorg

Gemeente Amsterdam
Jodenbreestraat 25
Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam