Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Netwerkbijeenkomsten Gezonde en Kansrijke Start.

Netwerkbijeenkomsten Gezonde en Kansrijke Start.

20 april 2023

Jij komt toch ook?
Je bent van harte uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start. Tijdens deze netwerkbijeenkomst ga je met andere betrokkenen uit het stadsdeel in gesprek over de doorlopende ontwikkeling van een kind in de eerste 1000 dagen: van voor de zwangerschap tot de tweede verjaardag.Aan de hand van een praktijkvoorbeeld rond het thema werk je aan kansen en acties om samen te zorgen dat het ongeboren/jongste kind zich goed kan ontwikkelen, ook als het in een gezin in kwetsbare omstandigheden wordt geboren. Hoe kunnen we als informele en formele partners, uit het sociaal en zorgdomein, gezamenlijk gezinnen ondersteunen, zodat hun kind de beste start in het leven krijgt?

Stadsdeel Nieuw-West

datum: dinsdag 20 juni 15.00-17.00 uur locatie: De Vlugt, Burgemeester de Vlugtlaan 25 thema: vrouwen met weinig controle over hun leven

Stadsdeel Noord

datum: donderdag 22 juni 15.00-17.00 uur locatie: Het Zonnehuis, Zonneplein 30 thema: Kinderen van Ouder(s) met Psychische Problemen (KOPP)

Stadsdeel Zuidoost

datum: dinsdag 27 juni 15.00-17.00 uur locatie: NoLIMIT, Geldershoofd 80 thema: Ongedocumenteerde personen

Aanmelden

Programma

14.30 uur – inloop 15.00 uur – start programma

  • welkom en inleiding: ontwikkelingen en resultaten
  • thema en praktijkvoorbeeld
  • samen aan de slag: samen met de betrokkenen uit je wijk buig je je over de vraagstukken, oplossingen en handelingsperspectieven rond het thema. Je kijkt naar het netwerk, de continuïteit en ieders rol en betrokkenheid. Ook zoek je kansen en formuleer je verbeteracties.
  • Gezamenlijke actiekaart: we delen onze gezamenlijke inzichten en kansen. Met welke acties ga jij aan de slag?

17.00 uur – einde programma & napraten met drankje Je gaat met een persoonlijke actiekaart en een kaartenbak vol waardevolle contacten naar huis.

Bekijk het gehele programma

Vervolg Deze netwerkbijeenkomsten zijn het vervolg op de bijeenkomsten tijdens de week van de Gezonde en Kansrijke Start in oktober 2022 en de bijeenkomsten over prenataal contact in december 2022 en januari 2023. Tijdens de komende week van de Gezonde en Kansrijke Start (6-10 november 2023) blikken we terug op jouw acties, vieren we successen en zetten we de volgende stap.

Accreditatie Voor de netwerkbijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd voor jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, kraamverzorgers, verloskundigen en ouder en kind adviseurs.

Denk je dat deze bijeenkomst interessant is voor iemand uit je netwerk? Stuur de uitnodiging vooral door!

Namens programmateam Gezonde en Kansrijke Start,

Daniëlle Kretz Programmamanager Gezonde en Kansrijke Start