Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Diverse bijeenkomsten

Diverse bijeenkomsten

  • Twee keer paar jaar organiseert Wijkzorg alliantie Noord per gebied (Noord Oost, Noord West en Oud Noord) een brede netwerkbijeenkomst. Hier wordt aangesloten bij bestaande netwerken.
  • Eenmaal per jaar wordt een jekuntmeer-fietstour georganiseerd. Op de fiets worden verschillende locaties bezocht.
  • Er zijn drie wijktafels die op wisselende locaties worden georganiseerd. Zo kunnen we professionals die in het gebied werken beter leren kennen en hun cliënten beter doorverwijzen.