GGZ in de wijk

5 december 2018

Steeds meer Amsterdammers die afhankelijk zijn van beschermde woonvormen vanwege hun psychiatrische kwetsbaarheid kunnen gebruikmaken van voorzieningen in het wijknetwerk. In Noord zijn enkele pilots gestart om mensen met een GGZ-achtergrond beter te laten landen in de wijk. Een zeer belangrijk punt van aandacht.

De alliantie werkt hierin samen met TEAM ED, Doras, Leger des Heils, ELAA, Regenboog, HVO Querido, Arkin e.a. om te achterhalen waar knelpunten en kansen liggen.

Meer informatie? Neem contact op met Jennie Boer via j.boer@buurtteamamsterdamnoord.nl.