Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > ‘Plezier is de basis van goed en succesvol samenwerken’ Jaarplan 2020

‘Plezier is de basis van goed en succesvol samenwerken’ Jaarplan 2020

13 december 2019

Het jaarplan van Wijkzorg Alliantie Noord is gereed.

In dit plan staat een evaluatie van onze activiteiten van 2019 vanuit de onderwerpen ‘Netwerkvorming en –versterking’ , ‘Toegang’, ‘Deskundigheidsbevordering’. En de focus en activiteiten voor 2020.

Ons motto ‘Plezier is de basis van goed en succesvol samenwerken’

Lees het plan Jaarplan 2020 Wijkzorg alliantie Noord