Over ons

Wijknetwerken Amsterdam Noord staat voor een netwerk bestaande uit uiteenlopende en diverse partners (individuen en organisaties) die vrijwillig of beroepsmatig actief zijn in de zorg en/of ondersteuning van Amsterdammers. Informeel én formeel als ook wijkpartners die niet direct een link met zorg hebben.

Wijknetwerken Amsterdam Noord wil katalysator zijn in de zorgzame wijk waarbij niemand aan de kant staat. We gaan uit van de leefwereld van de bewoners van Noord: wat gebeurt er al in een wijk en waar is nog behoefte aan of waar kan het beter als het gaat om zorg en ondersteuning? We maken hierbij gebruik van onder andere signalen van professionals formeel en informeel, de gebiedsmakelaars van het stadsdeel en van beschikbare data.

De wijktafels vormen de basis van de netwerken in Noord. De wijktafels worden maandelijks fysiek of online georganiseerd in gebied Noord Oost, Noord West en Oud Noord.

De netwerkcoördinator Noord is Jennie Boer. Sinds 2017 heeft zij een spilfunctie in de verbinding en uitwisseling tussen partijen binnen het brede sociale en medische domein op stadsdeelniveau met oog voor samenwerking op stedelijk niveau – werkt voor het hele netwerk in Noord en is per 1 april 2021 in dienst van Buurtteam Amsterdam Noord.

Buurtteam Amsterdam Noord is een coalitie tussen de Sociale Maatschap, Philadelphia, Evean en PerMens.

Contact: j.boer@buurtteamamsterdamnoord.nl

In Amsterdam Noord zijn er vijf buurtteams

Buurtteam Banne
Banne Buikslootlaan 135
banne@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Molenwijk
Kometensingel 189
molenwijk@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Nieuwendam
Beverwijkstraat 9D
nieuwendam@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Volewijck
Mosveld 8D
volewijck@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Vogelbuurt
Meeuwenlaan 132A
vogelbuurt@buurtteamamsterdamnoord.nl

Kijk op de website van Buurtteam Amsterdam welk buurtteam voor u dichtbij is.

Algemene contactgegevens Buurtteam Amsterdam Noord

Wilt u iets weten over de buurtteams, vraag het dan via info@buurtteamamsterdamnoord.nl
Wilt u zich aanmelden voor een buurteam, stuur dan een bericht via aanmelding@buurtteamamsterdamnoord.nl
Het algemene telefoonnummer van Buurtteam Amsterdam Noord is (020) 435 45 55