Over ons

Wijknetwerken Amsterdam Noord staat voor een netwerk bestaande uit uiteenlopende en diverse partners (individuen en organisaties) die vrijwillig of beroepsmatig actief zijn in de zorg en/of ondersteuning van Amsterdammers. Informeel én formeel als ook wijkpartners die niet direct een link met zorg hebben.

Wijknetwerken Amsterdam Noord wil katalysator zijn in de zorgzame wijk waarbij niemand aan de kant staat. We gaan uit van de leefwereld van de bewoners van Noord: wat gebeurt er al in een wijk en waar is nog behoefte aan of waar kan het beter als het gaat om zorg en ondersteuning? We maken hierbij gebruik van onder andere signalen van professionals formeel en informeel, de gebiedsmakelaars van het stadsdeel en van beschikbare data.

De wijktafels vormen de basis van de netwerken in Noord. De wijktafels worden maandelijks georganiseerd in gebied Noord Oost, Noord West en Oud Noord.

De netwerkcoördinator Noord is Jennie Boer. Sinds 2017 heeft zij een spilfunctie in de verbinding en uitwisseling tussen partijen binnen het brede sociale en medische domein op stadsdeelniveau met oog voor samenwerking op stedelijk niveau – werkt voor het hele netwerk in Noord en is per 1 april 2021 in dienst van Buurtteam Amsterdam Noord.

Buurtteam Amsterdam Noord is een coalitie tussen de Sociale Maatschap, Philadelphia, Evean en PerMens.

Contact: j.boer@buurtteamamsterdamnoord.nl

Per 1 april zijn er in Amsterdam Noord vier buurtteams

Buurtteam Banne (postcode 1033 t/m 1037)
Banne Buikslootlaan 135
banne@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Nieuwendam (postcode 1023 t/m 1028)
Beverwijkstraat 9D
nieuwendam@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Volewijck (postcode 1031 en 1032)
Hagedoornplein 1C
volewijck@buurtteamamsterdamnoord.nl

Buurtteam Vogelbuurt (postcode 1021 en 1022)
Hagedoornplein 1C
vogelbuurt@buurtteamamsterdamnoord.nl

Satellietlocaties
De Evenaar | Kometensingel 189
De Meeuw | Motorwal 300
Zwanenmeer | Beemsterstraat 491
Pand Verbond van 100 | Resedastraat 2

Algemene contactgegevens Buurtteam Amsterdam Noord

Wilt u iets weten over de buurtteams, vraag het dan via info@buurtteamamsterdamnoord.nl
Wilt u zich aanmelden voor een buurteam, stuur dan een bericht via aanmelding@buurtteamamsterdamnoord.nl
Het algemene telefoonnummer van Buurtteam Amsterdam Noord is (020) 435 45 55