Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Rapportage Jasmijn op pad – Informatie en ervaringen delen over dementie

Rapportage Jasmijn op pad – Informatie en ervaringen delen over dementie

26 december 2019

Er is een steeds groter wordende groep mensen met een migratieachtergrond die dementie krijgt. Dit zorgt ervoor dat meer mantelzorgers belast worden met de zorg van hun naaste.

Zorgprofessionals zijn vaak niet bekend met deze steeds groter wordende groep. Stichting Doras kreeg de opdracht om bekendheid over dementie te bevorderen bij deze doelgroep, door middel van voorlichtingen: het team Alzheimer Theehuis werd opgericht.

In deze rapportage lees je de verdere uitwerking van de werkwijze, de bevindingen en aanbevelingen. De (potentiële) mantelzorger staat in deze rapportage centraal en diens zorg voor de naaste met dementie.

De rapportage is een verslag van de afgelopen periode (2016 – 2019). Wij willen met deze rapportage een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dementiezorg voor mensen met een migratieachtergrond en het voorkomen van ernstige crisissituaties door overbelasting van mantelzorgers en onbekendheid over dementie.

Voor het lezen van de rapportage, klik op Jasmijn op Pad_Rapportage 2019