Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Training eerste hulp bij psychische problemen – GGZInGeest

Training eerste hulp bij psychische problemen – GGZInGeest

11 maart 2020

De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ is een internationaal erkende cursus, waarin je leert hoe je eerste
hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren.

In de cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand
die psychische problemen heeft. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer iemandin een crisis verkeert. Na de cursus kun je
iemand de helpende hand reiken; je kunt echt het verschil maken voor iemand die zich mogelijk heel eenzaam voelt en die
verstrikt is geraakt in de problemen die hij ervaart.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende psychische aandoeningen.
• Depressie
• Angst
• Psychose
• Middelenmisbruik

En de crisissituaties:
• Suïcide en suïcidale gedachten
• Zelfbeschadiging
• Paniekaanval
• Traumatische gebeurtenissen
• Ernstig psychotische toestand
• Ernstige gevolgen van alcoholof
drugsmisbruik
• Agressief gedrag

Het gebruik van verschillende werkvormen maakt het tot een interactieve cursus waarin ook
ruimte is voor inbreng van de cursisten.

Meer informatie? lees de folder_LR_cursus_MHFA_GGZ inGeest