Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Uitnodiging webinar AMM 14 juli: hoe omgaan met veranderingen in het sociaal domein?

Uitnodiging webinar AMM 14 juli: hoe omgaan met veranderingen in het sociaal domein?

24 juni 2020

Een goed gesprek – wat is jouw rol als leidinggevende?
De doorontwikkeling van het sociaal domein in Amsterdam staat niet stil. Met de komst van de buurtteams, de overgang van Samen DOEN naar het OKT en de buurtteams etc. staan er veel ingrijpende veranderingen op de agenda.

Vanuit de kennis die is opgedaan in het werkveld en het Verbond van 100, wordt gewerkt aan de “Amsterdamse Maatwerk Methode” (AMM).
Veel aandacht gaat uit naar wat deze veranderingen voor de Amsterdammer en de professional op de werkvloer te weeg brengen, maar wat betekent dit voor jou als leidinggevende?

Professionaliseren Yes! organiseert een digitaal “goed gesprek” voor leidinggevenden in het sociaal domein.
Bedoeling is om met elkaar te onderzoeken wat de veranderingen in het sociaal domein voor “ons”/ “hen” betekent;
• Waar liggen kansen?
• Waar zie je bedreigingen?
• Hoe geef je leiding aan een team met eigen organisatie targets/doelstellingen, die tegelijk ook een wezenlijke bijdrage levert aan de
integrale dienst-of zorgverlening aan de Amsterdammer?
• Hoe verhoudt het belang van de AMM zich tot het belang van jouw organisatie?

In deze eerste aftrap sessie gaan we met elkaar in gesprek, leren elkaar kennen of herkennen, inspireren elkaar en bouwen we ons netwerk uit!

Schrijf je in voor “een goed gesprek” op:

dinsdag 14 juli 2020 om 15:45 (inloop)
(punctuele) start om 16:00 t/m 17:00.

Inschrijven kan bij C.den.nieuwenboer@amsterdam.nl (Je krijgt dan tijdig een inlog voor ZOOM toe gemaild)

Tot snel groet Prof Yes 🙂

Professionaliseren Yes! is een leer&ontwikkel initiatief vanuit OKT, Samen DOEN, Wijkzorg, WPI, Sigra, GGD en MEE AZ.

Ons motto —> LEREN DOEN WE SAMEN!
Professionaliseren organiseerde in september 2019 de ‘Indian Summerschool’-> bekijk het filmpje op Indian Summerschool