Valpreventie

5 december 2018

Vanuit de behoefte om eenzaamheid aan te pakken in Noord werd besloten aansluiting te zoeken bij de GGD. Wijknetwerken Amsterdam Noord is partner van het valpreventieprogramma van de GGD (voor heel Noord) en wij werken samen aan het opzetten van laagdrempelige, toegankelijke inloop voor ouderen in het Twiskehuis.

Meer informatie over het valpreventieprogramma kun je vinden via laatjenietvallen.

Contactpersoon stedelijk: Annelies Krikke akrikke@ggd.amsterdam.nl
Contactpersoon Noord: Jennie Boer j.boer@buurtteamamsterdamnoord.nl