Wijknetwerken > Amsterdam oost > Toegang > Achtergrondinformatie voor de professional over Buurtteams

Achtergrondinformatie voor de professional over Buurtteams

31 augustus 2020

Samen met alle aanbieders in de stad wordt gewerkt aan een goede overdracht van Amsterdammers die nu zorg en ondersteuning krijgen. We willen dat cliënten zoveel mogelijk via hun eigen vertrouwde hulpverlener/ aanbieder geïnformeerd worden over de komst van de buurtteams. Het is belangrijk dat cliënten op tijd weten waar zij straks na 1 april 2021 terecht kunnen. De huidige gecontracteerde organisaties ontvangen in oktober richtlijnen om de overdracht alvast voor te bereiden. Na half december 2020 gaan hulpverleners/aanbieders samen met hun cliënten kijken waar en bij wie hun ondersteuning wordt voortgezet. En dan vanaf 1 april 2021 start de overdracht.

Krijg je in de tussentijd al vragen van cliënten over de komst van de nieuwe buurtteams? Wat kun je nu al vertellen? Op deze factsheet vind je antwoorden op de eerste vragen.

Heb je als professional nog vragen over Buurtteams Amsterdam?

Kijk op wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams of neem contact op via buurtteams@amsterdam.nl.