Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Inspiratie voor “doorontwikkelkracht” tijdens wijktafel Café

Inspiratie voor “doorontwikkelkracht” tijdens wijktafel Café

Datum

18 januari 2019

 

Afgelopen maandag vond het Wijktafel Café plaats in Café Genieten aan het Oranje Vrijstaatplein. Een informele “verwen-” en uitwisselingsbijeenkomst voor kernteamleden, procesbegeleiders AKAD en betrokken teamleiders rondom de organisatie van de wijktafels 2.0 in Oost. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en nieuwe energie op te doen voor 2019. Er werden ideeën uitgewisseld, vragen gesteld en wensen voor het nieuwe jaar vonden een plekje in de wensboom.

 

 

Het belang van een wijktafelbijeenkomst voor Francine Bielders, ambulant begeleidster bij ZGAO en procesbegeleider AKAD; “Voor mij is het belang van dit soort bijeenkomsten dat ik in een noodsituatie weet bij wie ik terecht kan. Op zo’n moment moet je vaak toch buiten de gebaande paden gaan om iets voor elkaar te krijgen. En daarnaast het bespreken van de casuïstiek, daar ben ik erg blij mee” aldus Francine. Op uitnodiging van projectleider Charissa Maduro, werden de circa 25 aanwezigen geïnspireerd hun wensen/ideeën, ten aanzien van de wijktafels, te delen. Successen werden gedeeld, een en ander werd opgeschreven op post-lts. Onderling kwamen de aanwezigen tot een mooie kruisbestuiving van kennis. Rondom de tafels met tapas, initieerde Charissa ondertussen het groepsgesprek. Er waren een aantal mededelingen, zoals dat het activiteitenbudget voor de wijktafels gelijk is gebleven. Nieuw in 2019 is dat er budget is gereserveerd wanneer er vanuit de wijktafel extra werk komt wat opgepakt moet worden. Vanuit het lokale netwerk kan iemand daarvoor vergoeding krijgen of, als het nodig is, worden ingehuurd. Maar ook knelpunten kwamen op tafel. Zoals het signaal dat er soms belemmerende factoren zijn voor casuïstiekbespreking. De alliantie Wijkzorg Oost deed meteen de oproep “wie voelt zich geroepen om mee te denken over zulke knelpunten voor de verdere doorontwikkeling van de wijktafels?” Meld je dan aan bij Charissa. Een vraag van een van de deelnemers aan het wijktafel café; Of ‘hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen tussen organisaties’? Wijktafel Oosterpark, beaamt dat het een uitdaging is hoe je met organisaties samenwerkt die gewend zijn topdown te werken, terwijl de wijktafel een bottom-up aanpak heeft. Wijktafel Amsteldorp vertelt namens de wijktafels in Watergraafsmeer dat ze meer gaan samenwerken in 2019 zoals themabijeenkomsten voor het hele gebied. Per wijktafelteam werden er nieuwjaarsgeschenken, associatiekaarten en samenwerkingsspellen uitgedeeld als leuke attentie. De procesbegeleiders kregen het boekje “ Ja maar…Omdenken”. Daarnaast werden er onderling ervaringen uitgewisseld onder het genot van een hapje en een drankje. We gaan het nieuwe jaar met ‘doorontwikkelkracht’ en creativiteit tegemoet!

Wil je ook meedenken hoe we verder innoveren en verbeteren en/of wil je je aansluiten bij een kernteam om de wijktafel vorm te geven?
Mail naar Charissa Maduro: c.maduro@wijkzorg-amsterdam.nl

Contact