Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Wijktafel Dapperbuurt

Wijktafel Dapperbuurt

Datum

11 februari 2020

Begintijd

15:30

Eindtijd

17:30

Locatie

Post Oost, Wijttenbachstraat 36 hs

Deelnemers van de wijktafel Dapperbuurt zijn hierbij van harte uitgenodigd voor de eindbijeenkomst “Dapperbuurt: buurt voor iedereen’, op dinsdag 11 februari van 15.30 uur tot 17.30 uur. Je bent van harte welkom bij Post Oost, Wijttenbachstraat 36 hs. Let op! Dit is dus een andere locatie en een afwijkend tijdstip dan de eerder geplande wijktafel. Vanwege de overlap en relevantie voor de Dapperbuurt is gekozen om de wijktafel samen te voegen met deze bijeenkomst.

In 2019 startte het pilotproject “Dapperbuurt: buurt voor iedereen” onder leiding van Joke Soolsma. In de Dapperbuurt wonen veel bewoners met een GGZ-achtergrond. Uit signalen en inventarisaties is o.a. gebleken dat er relatief meer meldingen komen over overlast door bewoners met verward gedrag en dat de samenwerking rondom deze bewoners verbeterd kan worden.

Het doel van het project is dat bewoners met GGZ-problematiek zich welkom voelen in de buurt en zo nodig opgevangen worden door een netwerk. Stadsdeel Oost heeft het initiatief genomen voor dit project, Dynamo voerde het uit. Vorig jaar hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden: in juni was er een netwerkbijeenkomst en in oktober en november hebben we met elkaar  het innovatieve spel/game “Dapperbuurt In2Action” gespeeld. Inmiddels is het eindverslag betreffende het project klaar en zijn er aanbevelingen door de projectleider opgesteld die wij graag met jullie willen delen.

Wees welkom op 11 februari in Post Oost waar we met jullie kort terug blikken, maar vooral ook vooruit willen kijken. Graag gaan we verder in gesprek om te bepalen welke stappen wij gezamenlijk kunnen zetten en realiseren, zodat de Dapperbuurt nóg meer een buurt voor iedereen kan gaan worden.

Kom je ook?

Meld je dan bij Jeannette Reurslag via jreurslag@dynamo-amsterdam.nl voor 30 januari aan.

Contact

Jeannette Reurslag